Kunnanhallituksen päätökset
75§ 18.04.2017 MUUT ASIAT

74§ 18.04.2017 LESTIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN LAAJENNUS KORTTELI 82

73§ 18.04.2017 VUODEN 2017 KUNTAVAALIEN TULOKSEN TIEDOTTAMINEN

72§ 18.04.2017 LESTIJÄRVEN KUNNAN SPRING MARKETING OY:LLE TAKAAMAN LAINAN LYHENNYSVAPAUDET

71§ 18.04.2017 LUPA LÄHIHOITAJAN JA PÄIVÄKOTIAPULAISEN PALKKAAMISEEN PÄIVÄKODILLE AJALLE 1.8.2017-31.5.2018

70§ 18.04.2017 KOKKOLAN YLIOPISTOKESKUS CHYDENIUKSEN PROFESSUURI-HANKKEET VUOSINA 2017-2022

69§ 18.04.2017 LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ EDUSKUNNALLE LAIKSI ALUEIDEN KEHITTÄMISESTÄ JA KASVUPALVELUISTA

68§ 18.04.2017 LESTIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN LAAJENNUS KORTTELI 80

67§ 18.04.2017 LESTIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN LAAJENNUS KORTTELI 42

66§ 18.04.2017 ALOITE TEERINEVAN ENNALLISTAMISEKSI

65§ 18.04.2017 ILMOITUSASIAT

64§ 18.04.2017 LESTIJÄRVEN SOTAVETERAANIT RY:N AVUSTUSHAKEMUS KOTIPALVELUTOIMINTAAN

63§ 18.04.2017 IRTISANOUTUMINEN RAKENNUSTARKASTAJAN VIRASTA JA PAIKAN AUKIJULISTAMINEN

62§ 18.04.2017 SAAMISET

61§ 18.04.2017 ESITYKSET 6.12.2017 MYÖNNETTÄVISTÄ KUNNIAMERKEISTÄ

60§ 28.3.2017 MUUT ASIAT

59§ 28.3.2017 LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ LAEIKSI RAJAT YLITTÄVÄSTÄ TERVEYDENHUOLLOSTA ANNETUN LAIN JA SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUUTTAMISESTA

58§ 28.3.2017 LAUSUNTO MAAKUNTIEN RAHOITUSTA KOSKEVAN LAKILUONNOKSEN TÄYDENTÄMISEKSI

57§ 28.3.2017 ASUNTOASIAT

56§ 28.3.2017 SIIRTOVIEMÄRI KINNULA-LESTIJÄRVI-TOHOLAMPI YLEISSUUNNITTELUVAIHEEN KÄYNNISTÄMINEN

55§ 28.3.2017 LESTIJOKISEUDUN YMPÄRISTÖYHDISTYKSEN LAINA-ANOMUS

54§ 28.3.2017 VAALILAUTAKUNNAN MUUTOKSET

53§ 28.3.2017 VALTUUSTOALOITE JÄTEVESIEN KÄSITTELYN TIEDOTTAMISESTA

52§ 28.3.2017 KOKKOLAN YLIOPISTOKESKUS CHYDENIUKSEN PROFESSUURI-HANKKEET VUOSINA 2017-2022

51§ 28.3.2017 LUPA KUNNANHALLITUKSELTA TYÖNTEKIJÖIDEN PALKKAAMISEEN

50§ 28.3.2017 LUPA KIELTENOPETTAJAN SIJAISUUDEN JATKAMISEEN

49§ 28.3.2017 ILMOITUSASIAT

48§ 28.3.2017 KOHDEAVUSTUKSET

47§ 28.3.2017 LAUSUNTO LUONNOKSESTA SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON VALINNANVAPAUSLAINSÄÄDÄNNÖKSI

46§ 28.3.2017 VUODEN 2016 TILINPÄÄTÖS SEKÄ TOIMINTAKERTOMUS

45§ 28.3.2017 HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2016

44§ 28.3.2017 LAUTAKUNTIEN PÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN KUNNANHALLITUKSELLE

43§ 28.3.2017 VALTUUSTON KOKOUKSEN 02.03.2017 PÄÄTÖSTEN LAILLISUUSVALVONTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANO

42§ 21.02.2017 HYVINVOINTIPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

41§ 21.02.2017 MUUT ASIAT

40§ 21.02.2017 KUNNANJOHTAJAN JOHTAJASOPIMUKSEN MUKAINEN ARVIOINTI- JA TAVOITEKESKUSTELU

39§ 21.02.2017 KARHUNPIILON MAANVUOKRASOPIMUS

38§ 21.02.2017 VAALITOIMIELINTEN MUUTOKSET

37§ 21.02.2017 SELITYS KORKEIMMALLE HALLINTO-OIKEUDELLE TUULIKAAVAVALITUKSISTA

36§ 21.02.2017 ILMOITUSASIAT

35§ 21.02.2017 LAUSUNTO LAUTAMIESTEN MÄÄRÄSTÄ

34§ 21.02.2017 KESKUSVAALILAUTAKUNNAN SIHTEERIN PALKKIO

33§ 21.02.2017 HORSMASAAREN TILAN UUSI-TUIKKA 15:64 RANTARAKENNUSOIKEUS

32§ 21.02.2017 KUTSUNTALAUTAKUNNAN EDUSTAJA

31§ 21.02.2017 KUNNAN LAPE-TYÖRYHMÄN NIMEÄMINEN

30§ 21.02.2017 HALLINTOSÄÄNTÖ

29§ 21.02.2017 RAKENNUSJÄRJESTYKSEN PÄIVITTÄMINEN

28§ 21.02.2017 KUNNANVIRASTON SULKEMINEN KESÄLLÄ 2017 SEKÄ 26.5.2017

27§ 21.02.2017 LAUTAKUNTIEN PÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN KUNNANHALLITUKSELLE

26§ 20.01.2017 MUUT ASIAT

25§ 20.01.2017 P-IRIS -HANKKEEN OHJAUSRYHMÄN EDUSTAJAN NIMEÄMINEN

24§ 20.01.2017 TOHOLAMPI-LESTIJÄRVEN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVAEHDOTUS

23§ 20.01.2017 ILMOITUSASIAT

22§ 20.01.2017 JYTA KUNTIEN OMISTUS TYÖPLUS OY:STÄ

21§ 20.01.2017 TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA

20§ 20.01.2017 TYÖLLISTÄMISPALVELUJEN HANKINTA KOKKOTYÖ-SÄÄTIÖLTÄ KAUSTISEN SEUTUKUNNAN ALUEELLA VUONNA 2017

19§ 20.01.2017 POIKKEAMISLUPAHAKEMUS/LESTIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVASSA MÄÄRITELLYN SAUNAN KERROSALAN YLITYS

18§ 20.01.2017 NUORISOVALTUUSTON ASETTAMINEN JA SÄÄNTÖJEN HYVÄKSYMINEN

17§ 20.01.2017 HALLINTOSÄÄNTÖ

16§ 20.01.2017 SAAMISET

15§ 20.01.2017 YLEISHALLINNON KÄYTTÖSUUNNITELMAN TARKISTAMINEN

14§ 20.01.2017 AVUSTUSMÄÄRÄRAHAN JAKAMINEN

13§ 20.01.2017 KUNNAN ASUKKAIDEN JA VALTUUTETTUJEN ALOITTEET

12§ 20.01.2017 KUNNANHALLITUKSEN KOKOUSTEN AJAN JA PAIKAN MÄÄRÄÄMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVÄNÄPITO

11§ 20.01.2017 KUNNANHALLITUKSEN EDUSTUS LAUTAKUNNISSA

10§ 20.01.2017 EDUSTAJAT OSAKEYHTIÖIDEN YHTIÖKOKOUKSIIN

9§ 20.01.2017 KEHITTÄMISMÄÄRÄRAHOJEN JAKO 2017

8§ 20.01.2017 ATERIAKORVAUKSET JA RAVINTOEDUT

7§ 20.01.2017 LASKUJEN HYVÄKSYMINEN, MAKSUMÄÄRÄYKSEN ANTAMINEN SEKÄ PANKKITILIEN KÄYTTÄJIEN NIMEÄMINEN JA ATK-MAKSULIIKENTEEN HOITAJAT VUODELLE 2017

6§ 20.01.2017 TILAPÄISLAINOJEN OTTOVALTUUTUS VUODELLE 2017

5§ 20.01.2017 KUNNAN ILMOITUSTEN JULKAISEMINEN VUONNA 2017

4§ 20.01.2017 KUNNANVALTUUSTON KOKOUSTEN PAIKAN MÄÄRÄÄMINEN, KOKOUKSESTA ILMOITTAMINEN JA PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄ PITÄMINEN

3§ 20.01.2017 KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN, ENSIMMÄISEN JA TOISEN VARAPUHEENJOHTAJAN VAALI AJALLE 1.1.-31.5.2017

2§ 20.01.2017 LAUTAKUNTIEN PÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN KUNNANHALLITUKSELLE

1§ 20.01.2017 VALTUUSTON KOKOUKSEN 15.12.2016 PÄÄTÖSTEN LAILLISUUSVALVONTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANO

168§ 30.11.2016 MUUT ASIAT

167§ 30.11.2016 LUPA KUNNANHALLITUKSELTA SIIVOOJAN PALKKAAMISEEN JA TEHTÄVÄN AUKIJULISTAMINEN

166§ 30.11.2016 TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA

165§ 30.11.2016 KUNNAN LAPE-TYÖRYHMÄN NIMEÄMINEN

164§ 30.11.2016 ASUNTOASIAT

163§ 30.11.2016 OIKAISUVAATIMUS DOCLESTI OY:N VUOKRANALENNUSPÄÄTÖKSESTÄ/PENTTI UNTINEN

162§ 30.11.2016 YLITYSOIKEUS VUODEN 2016 MENOIHIN

161§ 30.11.2016 VALTUUSTOALOITE PARANNAN UIMARANNAN PORTIN RAKENTAMISESTA

160§ 30.11.2016 EROANOMUS JÄTELAUTAKUNNAN JÄSENYYDESTÄ/JARI SAVOLAINEN

159§ 30.11.2016 VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSOJEN TARKISTUKSET

158§ 30.11.2016 VAPAA-AIKAOHJAAJAN TYÖAJAN MUUTTAMINEN KOKOTYÖAJAKSI 1.1.2017 ALKAEN

157§ 30.11.2016 TYÖTERVEYSHUOLLON SOPIMUS

156§ 30.11.2016 ILMOITUSASIAT

155§ 30.11.2016 VAALIPÄIVÄN ÄÄNESTYSPAIKOISTA PÄÄTTÄMINEN JA VAALILAUTAKUNNAN JA VAALITOIMIKUNNAN ASETTAMINEN VUODEN 2017 KUNTAVAALEJA VARTEN

154§ 30.11.2016 KUNNANVIRASTON AUKIOLOAIKA JA HENKILÖKUNNAN TYÖAJAT

153§ 30.11.2016 YLEISHALLINNON TALOUSARVIO JA KÄYTTÖSUUNNITELMA V. 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2019

152§ 30.11.2016 TALOUSARVIO VUODELLE 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2019

151§ 30.11.2016 LAUTAKUNTIEN PÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN KUNNANHALLITUKSELLE

150§ 30.11.2016 VALTUUSTON KOKOUKSEN 10.11.2016 PÄÄTÖSTEN LAILLISUUSVALVONTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANO

149§ 31.10.2016 MUUT ASIAT

148§ 31.10.2016 VUOKRANALENNUSHAKEMUS DOCLESTI OY

147§ 31.10.2016 VAALIPÄIVÄN ÄÄNESTYSPAIKOISTA PÄÄTTÄMINEN JA VAALILAUTAKUNNAN JA VAALITOIMIKUNNAN ASETTAMINEN VUODEN 2017 KUNTAVAALEJA VARTEN

146§ 31.10.2016 YLEISESTÄ ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKASTA PÄÄTTÄMINEN VUODEN 2017 KUNTAVAALEISSA

145§ 31.10.2016 ILMOITUSASIAT

144§ 31.10.2016 KUNNANVIRASTON SULKEMINEN 5.12.2016

143§ 31.10.2016 ASUNTOASIAT

142§ 31.10.2016 LESTIJÄRVEN VANHUSTENKOTIYHDISTYKSEN LAINAHAKEMUS

141§ 31.10.2016 YIT RAKENNUS OY:N JA LESTIJÄRVEN KUNNAN VÄLINEN MAANVUOKRASOPIMUS

140§ 31.10.2016 KUNNANJOHTAJAN JOHTAJASOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN

139§ 31.10.2016 LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI LAIKSI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISESTA

138§ 31.10.2016 LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA EDUSKUNNALLE MAAKUNTAUUDISTUKSEKSI JA SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISUUDISTUKSEKSI SEKÄ NIIHIN LIITT

137§ 31.10.2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET VUODELLE 2017

136§ 31.10.2016 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

135§ 31.10.2016 VAPAARAHOITTEISTEN ASUNTOJEN VUOKRAT 01.03.2017 LUKIEN

134§ 31.10.2016 ASUNTOLAINOITETTUJEN VUOKRATALOJEN VUOKRANTARKISTUSHAKEMUKSET

133§ 31.10.2016 KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2017

132§ 31.10.2016 KUNNAN TULOVEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2017

131§ 31.10.2016 ALOITE TEERINEVAN ENNALLISTAMISEKSI

130§ 27.09.2016 MUUT ASIAT

129§ 27.09.2016 PÄIVÄRANNAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

128§ 27.09.2016 LESTIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS/LAAJENNUS

127§ 27.09.2016 LESTIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

126§ 27.09.2016 MAANVUOKRASOPIMUS LINTILÄ ARI JA JAANA

125§ 27.09.2016 KAUSTISEN SEUDUN ELINVOIMAOHJELMA 2016-2020

124§ 27.09.2016 NOPEUSNÄYTÖN HANKINTA

123§ 27.09.2016 JÄSENEN VALINTA MAAKUNTAORGANISAATION ESIVALMISTELUVAIHEEN OHJAUSRYHMÄÄN

122§ 27.09.2016 LAUSUNTO VUODEN 2017 TAKSILUPAKIINTIÖIDEN VAHVISTAMISTA VARTEN

121§ 27.09.2016 ILMOITUSASIAT

120§ 27.09.2016 RAKENNUSTARKASTAJAN/TEKNISEN JOHTAJAN SIJAISEN VALINTA

119§ 27.09.2016 LUPA OPPISOPIMUSTYÖNTEKIJÄN PALKKAAMISEEN KEITTIÖTEHTÄVIIN

118§ 27.09.2016 VUODEN 2016 YRITTÄJÄN VALINTA

117§ 27.09.2016 SAAMISET

116§ 27.09.2016 KIINTEISTÖ OY LESTIJÄRVEN VUOKRAKOTIEN KANSSA TEHTÄVÄ SOPIMUS KÄYTTÖ- JA HUOLTOTOIMESTA VUODELLE 2017

115§ 27.09.2016 VANHUSTENKOTIYHDISTYKSEN KANSSA TEHTÄVÄ SOPIMUS KÄYTTÖ- JA HUOLTOTOIMESTA VUODELLE 2017

114§ 27.09.2016 ISÄNNÖINTIPALKKIOT VUONNA 2017

113§ 27.09.2016 VUODEN 2017 TALOUSARVION RAAMI

112§ 27.09.2016 LAUTAKUNTIEN PÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN KUNNANHALLITUKSELLE

111§ 23.08.2016 MUUT ASIAT

110§ 23.08.2016 VAUVARAHA VUODELLE 2017 / SÄÄNNÖT

109§ 23.08.2016 RAKENNUSTARKASTAJAN/TEKNISEN JOHTAJAN SIJAISEN VALINTA

108§ 23.08.2016 AVUSTUS TERVASENJÄRVEN KUNNOSTUKSEEN

107§ 23.08.2016 EHDOTUS VESILASKUN KOHTUULLISTAMISEKSI

106§ 23.08.2016 KOKKOLAN YLIOPISTOKESKUS CHYDENIUKSEN PROFESSUURI-HANKKEET VUOSINA 2017-2022

105§ 23.08.2016 ASUNTOASIAT

104§ 23.08.2016 ILMOITUSASIAT

103§ 23.08.2016 KANGASVIEREN JA ÄNÄKKÄLÄN VIEMÄRÖINNIN SEKÄ KANGASVIEREN RISTEYSALUEEN VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN URAKOITSIJAN VALINTA

102§ 23.08.2016 LAUSUNTO LUONNOKSESTA TERVEYDENHUOLTO- JA SOSIAALIHUOLTOLAINMUUTTAMISESTA SEKÄ LUONNOKSESTA VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI KIIREELLISEN HOIDON PERUSTEIST

101§ 23.08.2016 LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA KUNTALAIN MUUTTAMISESTA

100§ 23.08.2016 KOULUN KATTOREMONTIN INVESTOINTIMÄÄRÄRAHAN MUUTTAMINEN KOULUN PERUSKORJAUSKOHTEISIIN

99§ 23.08.2016 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN JA OSAVUOSIKATSAUS 30.6.2016

98§ 23.08.2016 LAUSUNTO KESKI POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOKSEN TALOUSARVIOESITYKSESTÄ

97§ 23.08.2016 LAUTAKUNTIEN PÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN KUNNANHALLITUKSELLE

96§ 23.08.2016 VALTUUSTON KOKOUKSEN 30.06.2016 PÄÄTÖSTEN LAILLISUUSVALVONTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANO

95§ 21.06.2016 MUUT ASIAT

94§ 21.06.2016 LUPA KOULUNKÄYNTIOHJAAJAN PALKKAAMISEEN LUKUVUODEKSI 2016-17

93§ 21.06.2016 VIRKAVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN RAKENNUSTARKASTAJALLE

92§ 21.06.2016 KAUPPAKIRJA HILLUKKA 1:43 OSTAMISESTA

91§ 21.06.2016 VALTUUKSIEN MYÖNTÄMINEN KASENETILLE RAKENNUS, KAAPELI, LAITE JA TARVIKE SEKÄ KUITUTÖIDEN HANKINTOIHIN

90§ 21.06.2016 LAUSUNTO TOHOLAMPI-LESTIJÄRVEN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVALUONNOKSESTA

89§ 21.06.2016 LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA TOHOLAMPI-LESTIJÄRVEN TUULIPUISTO, TOHOLAMPI

88§ 21.06.2016 ENERGIA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMINEN

87§ 21.06.2016 POIKKEAMISLUPAHAKEMUS/ KATJA JA JIM KAUPPINEN

86§ 21.06.2016 LUPA KIRJASTON KESÄLOMASIJAISEN PALKKAAMISEEN

85§ 21.06.2016 ASUNTOASIAT

84§ 21.06.2016 ILMOITUSASIAT

83§ 21.06.2016 VALTUUTETTUJEN LUKUMÄÄRÄ

82§ 21.06.2016 ESITYS KAUSTISEN SEUTUKUNNAN KUNNILLE RUNKOVERKON LAAJENNUKSESTA 2016

81§ 21.06.2016 TYÖSUOJELUTOIMIKUNNAN ESITTÄMIEN TOIMINTAOHJELMIEN HYVÄKSYMINEN

80§ 21.06.2016 SAAMISET

79§ 21.06.2016 LUPA KOULUKURAATTORIN TEHTÄVÄN JATKAMISEEN LV 2016-2017

78§ 21.06.2016 LUPA KOULUNKÄYNTIOHJAAJAN PALKKAAMISEEN LUKUVUODEKSI 2016-17

77§ 21.06.2016 LAUTAKUNTIEN PÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN KUNNANHALLITUKSELLE

76§ 17.05.2016 MUUT ASIAT

75§ 17.05.2016 KANGASVIEREN JA ÄNÄKKÄLÄN VIEMÄRÖINNIN SEKÄ KANGASVIEREN RISTEYSALUEEN VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN URAKOITSIJAN VALINTA

74§ 17.05.2016 LESTIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS/LAAJENNUS

73§ 17.05.2016 TOHOLAMPI-LESTIJÄRVEN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVALUONNOS

72§ 17.05.2016 LAUSUNTO JULKISEN HALLINNON YHTEISPALVELUSTA ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA

71§ 17.05.2016 VUOKRASOPIMUS DOCLESTI OY

70§ 17.05.2016 KUNTYHTYMÄ SOITEN VALTUUSTON JÄSENEN VALINTA

69§ 17.05.2016 EDUSTAJAN NIMEÄMINEN SATELLIITTI -HANKKEEN OHJAUSRYHMÄÄN

68§ 17.05.2016 ILMOITUSASIAT

67§ 17.05.2016 OSUUSKUNTA METSÄLIITON PERUSOSUUKSIEN MAKSAMINEN

66§ 17.05.2016 LAUTAKUNTIEN PÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN KUNNANHALLITUKSELLE

65§ 17.05.2016 VALTUUSTON KOKOUKSEN 03.05.2016 PÄÄTÖSTEN LAILLISUUSVALVONTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANO

64§ 26.04.2016 MUUT ASIAT

63§ 26.04.2016 TEOLLISUUSHALLIEN MYYNTI

62§ 26.04.2016 VALTUUKSIEN MYÖNTÄMINEN TEKNISELLE LAUTAKUNNALLE URAKOITSIJOIDEN VALITSEMISEEN KANGASVIEREN JA ÄNÄKKÄLÄN VIEMÄRÖINNIN SEKÄ KANGASVIEREN RISTEYSALUEEN

61§ 26.04.2016 ASUNTOASIAT

60§ 26.04.2016 VALKEISEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN HYVÄKSYMINEN

59§ 26.04.2016 SOPIMUS KAAVOITUKSEN POHJAKARTTOJEN TARKISTAMISESTA

58§ 26.04.2016 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

57§ 26.04.2016 SAAMISET

56§ 26.04.2016 LAUTAKUNTIEN PÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN KUNNANHALLITUKSELLE

55§ 26.04.2016 LAUSUNTO JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYSTEN UUDISTAMISTA KOSKEVASSA ASIASSA

54§ 26.04.2016 ILMOITUSASIAT

53§ 26.04.2016 KOHDEAVUSTUKSET

52§ 26.04.2016 METSÄPEURANMAAN OPASTUSKESKUKSEN MYYNTILUPA

51§ 26.04.2016 ESITYKSET 6.12.2016 MYÖNNETTÄVISTÄ KUNNIAMERKEISTÄ

50§ 26.04.2016 LESTIJÄRVEN KUNNAN PERUSPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA PALVELUSOPIMUS V. 2016

49§ 26.04.2016 KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUKSEN MUUTOS

48§ 31.03.2016 MUUT ASIAT

47§ 31.03.2016 LESTIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

46§ 31.03.2016 LESTIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS/LAAJENNUS

45§ 31.03.2016 MAANVUOKRASOPIMUKSEN IRTISANOMINEN

44§ 31.03.2016 YLITYSOIKEUDEN HAKEMINEN VUODEN 2015 TALOUSARVIOON

43§ 31.03.2016 PARANNAN KAAVATONTIN MYYNTI

42§ 31.03.2016 SUUNNITELMA IKÄÄNTYNEEN VÄESTÖN HYVINVOINNIN TUKEMISEKSI JA PALVELUJEN JÄRJESTÄMISEKSI 2016- 2020

41§ 31.03.2016 LUPA KUNNANHALLITUKSELTA TYÖNTEKIJÖIDEN PALKKAAMISEEN

40§ 31.03.2016 KANSALAISOPISTON YLLÄPITÄMISLUVAN MUUTTAMINEN, PÄÄTÖS

39§ 31.03.2016 LESTIJÄRVEN KUNNAN TIETOTURVAPOLITIIKKA

38§ 31.03.2016 ILMOITUSASIAT

37§ 31.03.2016 ASUNTOASIAT

36§ 31.03.2016 VUODEN 2015 TILINPÄÄTÖS SEKÄ TOIMINTAKERTOMUS

35§ 31.03.2016 HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015

34§ 31.03.2016 LAUTAKUNTIEN PÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN KUNNANHALLITUKSELLE

33§ 16.02.2016 MUUT ASIAT

32§ 16.02.2016 PARTURI-KAMPAAMON VUOKRASOPIMUS

31§ 16.02.2016 RAKENNUSVALVONNAN TAKSAN TARKISTAMINEN

30§ 16.02.2016 LUPA SIIVOUS/KEITTIÖHENKILÖSTÖN PALKKAUKSEEN MÄÄRÄAJAKSI

29§ 16.02.2016 ASUNTOASIAT

28§ 16.02.2016 ILMOITUSASIAT

27§ 16.02.2016 KUNNANVIRASTON SULKEMINEN KESÄLLÄ 2016 SEKÄ 6.5.2016

26§ 16.02.2016 LAUTAKUNTIEN PÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN KUNNANHALLITUKSELLE

25§ 16.02.2016 VALTUUSTON KOKOUKSEN 28.01.2016 PÄÄTÖSTEN LAILLISUUSVALVONTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANO

24§ 19.01.2016 VALKEINEN HOLIDAY OY:N LAINAN TAKAUS

23§ 19.01.2016 MUUT ASIAT

22§ 19.01.2016 KUTSUNTALAUTAKUNNAN EDUSTAJA

21§ 19.01.2016 YIT RAKENNUS OY:N ESITYS RAKENNUSLUPIEN HANKEKOHTAISESTA HINNOITTELUSTA

20§ 19.01.2016 MÄÄRÄRAHAN VARAAMINEN VARAVOIMAKONEEN HANKINTAAN

19§ 19.01.2016 ASUNTOASIAT

18§ 19.01.2016 ILMOITUSASIAT

17§ 19.01.2016 KUNNANVIRASTON TOIMISTOTILAN VUOKRAAMINEN

16§ 19.01.2016 LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI

15§ 19.01.2016 SAAMISET

14§ 19.01.2016 YLEISHALLINNON KÄYTTÖSUUNNITELMAN TARKISTAMINEN

13§ 19.01.2016 AVUSTUSMÄÄRÄRAHAN JAKAMINEN

12§ 19.01.2016 KUNNAN ASUKKAIDEN JA VALTUUTETTUJEN ALOITTEET

11§ 19.01.2016 KUNNANHALLITUKSEN KOKOUSTEN AJAN JA PAIKAN MÄÄRÄÄMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVÄNÄPITO

10§ 19.01.2016 KUNNANHALLITUKSEN EDUSTUS LAUTAKUNNISSA

9§ 19.01.2016 EDUSTAJAT OSAKEYHTIÖIDEN YHTIÖKOKOUKSIIN

8§ 19.01.2016 KEHITTÄMISMÄÄRÄRAHOJEN JAKO 2016

7§ 19.01.2016 ATERIAKORVAUKSET JA RAVINTOEDUT

6§ 19.01.2016 LASKUJEN HYVÄKSYMINEN, MAKSUMÄÄRÄYKSEN ANTAMINEN SEKÄ PANKKITILIEN KÄYTTÄJIEN NIMEÄMINEN JA ATK-MAKSULIIKENTEEN HOITAJAT VUODELLE 2016

5§ 19.01.2016 TILAPÄISLAINOJEN OTTOVALTUUTUS VUODELLE 2016

4§ 19.01.2016 KUNNAN ILMOITUSTEN JULKAISEMINEN VUONNA 2016

3§ 19.01.2016 KUNNANVALTUUSTON KOKOUSTEN PAIKAN MÄÄRÄÄMINEN, KOKOUKSESTA ILMOITTAMINEN JA PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄ PITÄMINEN

2§ 19.01.2016 KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN, ENSIMMÄISEN JA TOISEN VARAPUHEENJOHTAJAN VAALI VUODELLE 2016

1§ 19.01.2016 VALTUUSTON KOKOUKSEN 16.12.2015 PÄÄTÖSTEN LAILLISUUSVALVONTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANO

178§ 16.12.2015 MUUT ASIAT

177§ 16.12.2015 KYSELY VASTAANOTTOKESKUKSEN PERUSTAMISESTA JA KUNTAPAIKOISTA

176§ 16.12.2015 LAUSUNTO HALSUAN TUULIVOIMAPUISTON YVA-OHJELMASTA

175§ 16.12.2015 KPSOTE:N SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKUNTAYHTYMÄN PERUSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN

174§ 26.11.2015 LAINAN MYÖNTÄMINEN LESTIJÄRVEN MOOTTORIKELKKAILIJAT RY:LLE

173§ 26.11.2015 LUPA MÄÄRÄAIKAISEN PERHEPÄIVÄHOITAJAN PALKKAAMISEEN

172§ 26.11.2015 MUUT ASIAT

171§ 26.11.2015 LESTIJÄRVEN HAKEOSUUSKUNNAN LAINAN TAKAUS

170§ 26.11.2015 LESTIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVALUONNOKSEN NÄHTÄVILLÄOLO

169§ 26.11.2015 YHTEISTOIMINTASOPIMUKSEN UUSIMINEN

168§ 26.11.2015 KPSOTE:N SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKUNTAYHTYMÄN PERUSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN

167§ 26.11.2015 ESITYS VALMISTELUN KÄYNNISTÄMISESTÄ KUNTIEN OMISTAMAN OSAKEYHTIÖN PERUSTAMISEKSI ICT- JA TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON TEHTÄVIEN HOITAMISEEN

166§ 26.11.2015 AIKAA LAPSELLE, LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2015 - 2019

165§ 26.11.2015 VALKEISEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN HYVÄKSYMINEN

164§ 26.11.2015 PÄIVÄTOIMINTATILAN VUOKRAAMINEN JYTA:LLE

163§ 26.11.2015 KYSELY VASTAANOTTOKESKUKSEN PERUSTAMISESTA JA KUNTAPAIKOISTA

162§ 26.11.2015 LAUSUNTO KUNTIEN OMISTUSOSUUKSISTA KASENETIN YHTIÖITTÄMISESSÄ

161§ 26.11.2015 VAPAA-AIKAOHJAAJAN TOIMEN VAKINAISTAMINEN JA TYÖAJAN LISÄÄMINEN

160§ 26.11.2015 LAUSUNTO ALAJÄRVI-LESTIJÄRVI 400 kV VOIMAJOHTOHANKKEESTA

159§ 26.11.2015 ASUNTOASIAT

158§ 26.11.2015 YLITYSOIKEUS VUODEN 2015 TALOUSARVIOON

157§ 26.11.2015 VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSOJEN TARKISTUKSET

156§ 26.11.2015 MAA-AINESLUPAHAKEMUS, METSÄHALLITUS KARHUHARJU

155§ 26.11.2015 ILMOITUSASIAT

154§ 26.11.2015 LESTIJÄRVEN SOTAVETERAANIT RY:N KOTIAVUSTAJATOIMINNAN JATKO 2016

153§ 26.11.2015 KUNNANVIRASTON SULKEMINEN JOULUN AIKANA

152§ 26.11.2015 YLEISHALLINNON TALOUSARVIO JA KÄYTTÖSUUNNITELMA V. 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2018

151§ 26.11.2015 TALOUSARVIO VUODELLE 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2018

150§ 26.11.2015 LAUTAKUNTIEN PÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN KUNNANHALLITUKSELLE

149§ 26.11.2015 VALTUUSTON KOKOUKSEN 12.11.2015 PÄÄTÖSTEN LAILLISUUSVALVONTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANO

148§ 20.10.2015 MUUT ASIAT

147§ 20.10.2015 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET VUODELLE 2016

146§ 20.10.2015 LUPA PROJEKTITYÖNTEKIJÄN PALKKAAMISEEN KIRJASTOLLE

145§ 20.10.2015 VALTUUTUS MILLESPAKKA OY:LLE SOPIMISEKSI ERÄIDEN EKOPISTEIDEN MAANKÄYTÖSTÄ RINKI OY:N KANSSA

144§ 20.10.2015 LESTIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

143§ 20.10.2015 LAUSUNTO LUONNOKSESTA MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN MUUTTAMISESTA

142§ 20.10.2015 KESKI-POHJANMAAN KULTTUURIN, LIIKUNNAN JA VIESTINNÄN ALOJEN YHTEISSTRATEGIA ALUEKEHITYKSEN JA TYÖLLISYYDEN EDISTÄMISEKSI 2015-2020

141§ 20.10.2015 LAUSUNTO LAKI KUNTA- JA PALVELURAKENNEUUDISTUKSESTA ANNETUN LAIN ERÄIDEN VELVOITTEIDEN VOIMASSAOLON JATKAMISESTA

140§ 20.10.2015 ILMOITUSASIAT

139§ 20.10.2015 ASUNTOASIAT

138§ 20.10.2015 ERON MYÖNTÄMINEN LUOTTAMUSTOIMISTA/MAURI UUSITALO JA UUSIEN VALINTA

137§ 20.10.2015 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

136§ 20.10.2015 VAPAARAHOITTEISTEN ASUNTOJEN VUOKRAT 01.03.2016 LUKIEN

135§ 20.10.2015 ASUNTOLAINOITETTUJEN VUOKRATALOJEN VUOKRANTARKISTUSHAKEMUKSET

134§ 20.10.2015 KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2016

133§ 20.10.2015 KUNNAN TULOVEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2016

132§ 20.10.2015 LAUTAKUNTIEN PÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN KUNNANHALLITUKSELLE

131§ 20.10.2015 VALTUUSTON KOKOUKSEN 01.10.2015 PÄÄTÖSTEN LAILLISUUSVALVONTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANO

130§ 22.09.2015 MUUT ASIAT

129§ 22.09.2015 ERON MYÖNTÄMINEN LUOTTAMUSTOIMISTA/LEILA KINNUNEN JA UUSIEN VALINTA

128§ 22.09.2015 VALKEISEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

127§ 22.09.2015 ERON MYÖNTÄMINEN LUOTTAMUSTOIMISTA/KAUKO NIEMI JA UUSIEN VALINTA

126§ 22.09.2015 LAUSUNTO KESKI-POHJANMAAN 5. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMASTA

125§ 22.09.2015 VUODEN 2015 YRITTÄJÄN VALINTA

124§ 22.09.2015 LESTIJÄRVEN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS, KANERVIKKO VAIHE 1.

123§ 22.09.2015 OIKAISUVAATIMUS KUNNANHALLITUKSEN 25.8.2015 # 109 TEKEMÄÄN PÄÄTÖKSEEN /MAANVUOKRASOPIMUS LESTIJÄRVEN HEVOSYSTÄVÄINSEURA

122§ 22.09.2015 ILMOITUSASIAT

121§ 22.09.2015 LAUSUNTO TAKSILUPAKIINTIÖIDEN VAHVISTAMISTA VARTEN

120§ 22.09.2015 SAAMISET

119§ 22.09.2015 KIINTEISTÖ OY LESTIJÄRVEN VUOKRAKOTIEN KANSSA TEHTÄVÄ SOPIMUS KÄYTTÖ- JA HUOLTOTOIMESTA VUODELLE 2016

118§ 22.09.2015 VANHUSTENKOTIYHDISTYKSEN KANSSA TEHTÄVÄ SOPIMUS KÄYTTÖ- JA HUOLTOTOIMESTA VUODELLE 2016

117§ 22.09.2015 ISÄNNÖINTIPALKKIOT VUONNA 2016

116§ 22.09.2015 VUODEN 2016 TALOUSARVION RAAMI

115§ 25.08.2015 MUUT ASIAT

114§ 25.08.2015 HENKILÖN NIMEÄMINEN KESKI-POHJANMAAN SUOMI 100 VUOTTA YHTEISTYÖRYHMÄÄN

113§ 25.08.2015 LESTIJÄRVEN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS, KANERVIKKO VAIHE 1.

112§ 25.08.2015 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN JA OSAVUOSIKATSAUS 30.6.2015

111§ 25.08.2015 LAUTAKUNTIEN PÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN KUNNANHALLITUKSELLE

110§ 25.08.2015 VALTUUSTON KOKOUKSEN 30.06.2015 PÄÄTÖSTEN LAILLISUUSVALVONTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANO

109§ 25.08.2015 MAANVUOKRASOPIMUS LESTIJÄRVEN HEVOSYSTÄVÄINSEURA

108§ 25.08.2015 YLITYSOIKEUDEN HAKEMINEN VUODEN 2015 TALOUSARVIOON

107§ 25.08.2015 POIKKEAMISLUPAHAKEMUS/ITÄNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVASSA MÄÄRITELLYN TALOUSRAKENNUKSEN KERROSALAN YLITYS/MARJATTA JA JORMA PESOLA

106§ 25.08.2015 POIKKEAMISLUPAHAKEMUS/SAUNAN RAKENTAMINEN KAAVOITTAMATTOMALLE RANTA-ALUEELLE/MAIRE LAITILA JA NILS LAITILAN KUOLINPESÄ

105§ 25.08.2015 MIKEVA OY:N VUOKRASOPIMUS

104§ 25.08.2015 SÄHKÖISTEN PALVELUIDEN KEHITTÄMISMAHDOLLISUUDET -SELVITYS

103§ 25.08.2015 ASUNTOASIAT

102§ 25.08.2015 LAUSUNTO KESKI POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOKSEN TALOUSARVIOESITYKSESTÄ

101§ 25.08.2015 YHTEISTOIMINTASOPIMUKSEN UUSIMINEN

100§ 25.08.2015 ILMOITUSASIAT

99§ 25.08.2015 TOIMIVALTA KUNNALLIS- JA KIINTEISTÖVEROSTA VAPAUTTAMISESSA

98§ 25.08.2015 KOHDEAVUSTUKSET

97§ 25.08.2015 LAUSUNTO VAASAN HALLINTO-OIKEUDELLE LESTIJÄRVEN TUULIVOIMAPUISTON KOSOLANKANKAN OSAYLEISKAAVASTA JÄTETYISTÄ VALITUKSISTA

96§ 25.08.2015 LAUSUNTO VAASAN HALLINTO-OIKEUDELLE LESTIJÄRVEN TUULIVOIMAPUISTON ISO KORTENEVAN OSAYLEISKAAVASTA JÄTETYISTÄ VALITUKSISTA

95§ 25.08.2015 LAUSUNTO VAASAN HALLINTO-OIKEUDELLE LESTIJÄRVEN TUULIVOIMAPUISTON HITTISENNEVAN OSAYLEISKAAVASTA JÄTETYISTÄ VALITUKSISTA

94§ 22.06.2015 LESTIJÄRVEN TUULIVOIMAPUISTON KOSOLANKANKAAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSEN HYVÄKSYMINEN

93§ 16.06.2015 PÄIVÄRANNAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

92§ 16.06.2015 MUUT ASIAT

91§ 16.06.2015 ASUNTOASIAT

90§ 16.06.2015 LESTIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN TEKNINEN KORJAUS/TUIKANHINKALO

89§ 16.06.2015 ASUNTOJEN KORJAUSAVUSTUSTEN MYÖNTÄMINEN

88§ 16.06.2015 LAUSUNTO LESTIJÄRVI-ALAJÄRVI 400 KV VOIMAJOHDON YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA

87§ 16.06.2015 SUOMENSELÄN KANSALAISOPISTON TOIMINTAA KOSKEVAN SOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN

86§ 16.06.2015 SUOMENSELÄN KANSALAISOPISTON JOHTOSÄÄNNÖN UUSIMINEN

85§ 16.06.2015 LAUSUNTO ESITYKSEEN KELAN VAKUUTUSPIIRIEN YHDISTYMISESTÄ

84§ 16.06.2015 ILMOITUSASIAT

83§ 16.06.2015 KOHDEAVUSTUKSET

82§ 16.06.2015 KOULUKURAATTORIPALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN LV 2015-2016

81§ 16.06.2015 PALVELUSOPIMUSMUUTOS VUODELLE 2015

80§ 16.06.2015 LUPA KESÄLOMAHARJOITTELIJAN PALKKAAMISEEN

79§ 16.06.2015 KESKI-POHJANMAAN KUNTIEN JA KRUUNUPYYN KUNNAN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSSTRATEGIAN 2012 - 2016 VUOSIRAPORTTI

78§ 16.06.2015 KESKI-POHJANMAAN KUNTIEN JA KRUUNUPYYN KUNNAN TURVALLISUUSSUUNNITELMAN 2010 - 2015 VUOSIRAPORTTI

77§ 16.06.2015 SAAMISET

76§ 16.06.2015 LAUTAKUNTIEN PÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN KUNNANHALLITUKSELLE

75§ 16.06.2015 VALTUUSTON KOKOUKSEN 28.05.2015 PÄÄTÖSTEN LAILLISUUSVALVONTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANO

71§ 19.05.2015 VALKEISEN RANTA-ASEMAKAAVALUONNOKSEN NÄHTÄVILLÄOLO

74§ 19.05.2015 MUUT ASIAT

73§ 19.05.2015 LUPA KUNNAN VAAKUNAN KÄYTTÖÖN

72§ 19.05.2015 LUPA KESÄTYÖNTEKIJÖIDEN PALKKAAMISEEN

70§ 19.05.2015 LAUSUNTO TEERINEVAN TURVETUOTANTOHANKKEEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA

69§ 19.05.2015 LAUSUNTO LESTIJÄRVEN 110 KV VOIMAJOHTOHANKKEESTA

68§ 19.05.2015 LAUSUNTO KÄRÄJÄOIKEUSVERKOSTON KEHITTÄMISMIETINNÖSTÄ

67§ 19.05.2015 ILMOITUSASIAT

66§ 19.05.2015 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

65§ 19.05.2015 VALTUUSTON KOKOUKSEN 29.04.2015 PÄÄTÖSTEN LAILLISUUSVALVONTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANO

64§ 19.05.2015 LESTIJÄRVEN TUULIVOIMAPUISTON ISO KORTENEVAN OSAYLEISKAAVAN HYVÄKSYMINEN

63§ 19.05.2015 LESTIJÄRVEN TUULIVOIMAPUISTON HITTISENNEVAN OSAYLEISKAAVAN HYVÄKSYMINEN

62§ 11.05.2015 VASTINE LESTIJÄRVEN TUULIVOIMAPUISTON LUONNOSVAIHEEN PALAUTTEESEEN

61§ 11.05.2015 LESTIJÄRVEN TUULIVOIMAPUISTON KOSOLANKANKAAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSEN NÄHTÄVILLÄOLO

60§ 20.04.2015 MUUT ASIAT

59§ 20.04.2015 ASUNTOASIAT

58§ 20.04.2015 TOIMENPITEET MONIALAISEN YHTEISPALVELUN JÄRJESTÄMISEKSI (TYP)

57§ 20.04.2015 LAUSUNTO LÄNSI-TOHOLAMMIN TUULIPUISTON YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVOINTISELOSTUKSESTA

56§ 20.04.2015 TOHOLAMMIN BIOJALOSTAMON ESISELVITYSHANKE

55§ 20.04.2015 ILMOITUSASIAT

54§ 20.04.2015 SAAMISET

53§ 20.04.2015 LAUTAKUNTIEN PÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN KUNNANHALLITUKSELLE

52§ 20.04.2015 ESITYKSET 6.12.2015 MYÖNNETTÄVISTÄ KUNNIAMERKEISTÄ

51§ 30.03.2015 MUUT ASIAT

50§ 30.03.2015 LUPA KIELTEN OPETTAJAN VIRANSIJAISUUDEN TÄYTTÖÖN

49§ 30.03.2015 LUPA KOULUNKÄYNTIAVUSTAJAN PALKKAAMISEEN

48§ 30.03.2015 PELASTUSLAUTAKUNNAN PALVELUTASOPÄÄTÖSESITYS VUOSILLE 2015-2018

47§ 30.03.2015 MAA-AINESTAKSAN UUDISTAMINEN

46§ 30.03.2015 YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSAN UUDISTAMINEN

45§ 30.03.2015 RAKENNUSVALVONNAN TAKSAN UUDISTAMINEN

44§ 30.03.2015 ASUNTOASIAT

43§ 30.03.2015 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUSUUNNITELMA VUOSILLE 2015 - 2016

42§ 30.03.2015 ILMOITUSASIAT

41§ 30.03.2015 LESTIJÄRVEN KALASTUSKUNNAN AVUSTUSHAKEMUS

40§ 30.03.2015 KESKUSVAALILAUTAKUNNAN SIHTEERIN PALKKIO

39§ 30.03.2015 VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖS SEKÄ TOIMINTAKERTOMUS

38§ 30.03.2015 HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2014

37§ 30.03.2015 LAUTAKUNTIEN PÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN KUNNANHALLITUKSELLE

36§ 18.02.2015 MUUT ASIAT

35§ 18.02.2015 ILMOITUSASIAT

34§ 18.02.2015 ERON MYÖNTÄMINEN MARIA TOIVOLALLE LUOTTAMUSTOIMESTA JA UUDEN VALINTA

33§ 18.02.2015 HAKEMUS KUNTALISÄN MAKSAMISESTA AVUSTAJATOIMINTAHANKKEELLE

32§ 18.02.2015 VALKEISEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

31§ 18.02.2015 KUNNANVIRASTON SULKEMINEN KESÄLLÄ 2015 SEKÄ 15.5.2015

30§ 18.02.2015 PIKKU PEURA KY:N LAINAJÄRJESTELY/LYHENNYSVAPAA

29§ 18.02.2015 VALTUUSTON KOKOUKSEN 29.01.2015 PÄÄTÖSTEN LAILLISUUSVALVONTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANO

28§ 27.01.2015 LESTIJÄRVEN TUULIVOIMAPUISTON ISO KORTENEVAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSEN NÄHTÄVILLÄOLO

27§ 27.01.2015 LESTIJÄRVEN TUULIVOIMAPUISTON HITTISENNEVAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSEN NÄHTÄVILLÄOLO

26§ 20.01.2015 MUUT ASIAT

25§ 20.01.2015 ASUNTOASIAT

24§ 20.01.2015 KUNTARAKENNESELVITYKSEN 1. VAIHEEN TOTEUTUMINEN JA TYÖN JATKAMINEN

23§ 20.01.2015 SEUTUVALTUUSTON LESTIJÄRVEN EDUSTAJIEN VALINTA VUOSILLE 2015-2016

22§ 20.01.2015 ILMOITUSASIAT

21§ 20.01.2015 APTEEKIN VUOKRASOPIMUS

20§ 20.01.2015 SAAMISET

19§ 20.01.2015 YLEISHALLINNON KÄYTTÖSUUNNITELMAN TARKISTAMINEN

18§ 20.01.2015 AVUSTUSMÄÄRÄRAHAN JAKAMINEN

17§ 20.01.2015 KUNNAN ASUKKAIDEN JA VALTUUTETTUJEN ALOITTEET

16§ 20.01.2015 KUNNANHALLITUKSEN KOKOUSTEN AJAN JA PAIKAN MÄÄRÄÄMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVÄNÄPITO

15§ 20.01.2015 KUNNANHALLITUKSEN EDUSTUS LAUTAKUNNISSA

14§ 20.01.2015 EDUSTAJAT OSAKEYHTIÖIDEN YHTIÖKOKOUKSIIN

13§ 20.01.2015 KEHITTÄMISMÄÄRÄRAHOJEN JAKO 2015

12§ 20.01.2015 ATERIAKORVAUKSET JA RAVINTOEDUT

11§ 20.01.2015 LASKUJEN HYVÄKSYMINEN, MAKSUMÄÄRÄYKSEN ANTAMINEN SEKÄ PANKKITILIEN KÄYTTÄJIEN NIMEÄMINEN JA ATK-MAKSULIIKENTEEN HOITAJAT VUODELLE 2015

10§ 20.01.2015 TILAPÄISLAINOJEN OTTOVALTUUTUS VUODELLE 2015

9§ 20.01.2015 KUNNAN ILMOITUSTEN JULKAISEMINEN VUONNA 2015

8§ 20.01.2015 KUNNANVALTUUSTON KOKOUSTEN PAIKAN MÄÄRÄÄMINEN, KOKOUKSESTA ILMOITTAMINEN JA PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄ PITÄMINEN

7§ 20.01.2015 LAUTAKUNTIEN PÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN KUNNANHALLITUKSELLE

6§ 20.01.2015 VALTUUSTON KOKOUKSEN 11.12.2014 PÄÄTÖSTEN LAILLISUUSVALVONTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANO

5§ 20.01.2015 KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN, ENSIMMÄISEN JA TOISEN VARAPUHEENJOHTAJAN VAALI VUODELLE 2015

4§ 20.01.2015 LAUSUNTO KOKKOLAN SEUDUN VESIHUOLLON ALUEELISESTA YLEISSUUNNITELMASTA

3§ 20.01.2015 PERUSOPETUKSEN REHTORIN VIRANSIJAISUUDESTA JOHTUVAT VIRKAJÄRJESTELYT

2§ 20.01.2015 KUTSUNTALAUTAKUNNAN EDUSTAJA

1§ 20.01.2015 LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMASTA LESTIJÄRVI-ALAJÄRVEN 400 KV VOIMAJOHTO

Aikaisemmat päätökset