Kunnanhallituksen päätökset
75§ 18.04.2017 MUUT ASIAT

74§ 18.04.2017 LESTIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN LAAJENNUS KORTTELI 82

73§ 18.04.2017 VUODEN 2017 KUNTAVAALIEN TULOKSEN TIEDOTTAMINEN

72§ 18.04.2017 LESTIJÄRVEN KUNNAN SPRING MARKETING OY:LLE TAKAAMAN LAINAN LYHENNYSVAPAUDET

71§ 18.04.2017 LUPA LÄHIHOITAJAN JA PÄIVÄKOTIAPULAISEN PALKKAAMISEEN PÄIVÄKODILLE AJALLE 1.8.2017-31.5.2018

70§ 18.04.2017 KOKKOLAN YLIOPISTOKESKUS CHYDENIUKSEN PROFESSUURI-HANKKEET VUOSINA 2017-2022

69§ 18.04.2017 LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ EDUSKUNNALLE LAIKSI ALUEIDEN KEHITTÄMISESTÄ JA KASVUPALVELUISTA

68§ 18.04.2017 LESTIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN LAAJENNUS KORTTELI 80

67§ 18.04.2017 LESTIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN LAAJENNUS KORTTELI 42

66§ 18.04.2017 ALOITE TEERINEVAN ENNALLISTAMISEKSI

65§ 18.04.2017 ILMOITUSASIAT

64§ 18.04.2017 LESTIJÄRVEN SOTAVETERAANIT RY:N AVUSTUSHAKEMUS KOTIPALVELUTOIMINTAAN

63§ 18.04.2017 IRTISANOUTUMINEN RAKENNUSTARKASTAJAN VIRASTA JA PAIKAN AUKIJULISTAMINEN

62§ 18.04.2017 SAAMISET

61§ 18.04.2017 ESITYKSET 6.12.2017 MYÖNNETTÄVISTÄ KUNNIAMERKEISTÄ

60§ 28.3.2017 MUUT ASIAT

59§ 28.3.2017 LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ LAEIKSI RAJAT YLITTÄVÄSTÄ TERVEYDENHUOLLOSTA ANNETUN LAIN JA SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUUTTAMISESTA

58§ 28.3.2017 LAUSUNTO MAAKUNTIEN RAHOITUSTA KOSKEVAN LAKILUONNOKSEN TÄYDENTÄMISEKSI

57§ 28.3.2017 ASUNTOASIAT

56§ 28.3.2017 SIIRTOVIEMÄRI KINNULA-LESTIJÄRVI-TOHOLAMPI YLEISSUUNNITTELUVAIHEEN KÄYNNISTÄMINEN

55§ 28.3.2017 LESTIJOKISEUDUN YMPÄRISTÖYHDISTYKSEN LAINA-ANOMUS

54§ 28.3.2017 VAALILAUTAKUNNAN MUUTOKSET

53§ 28.3.2017 VALTUUSTOALOITE JÄTEVESIEN KÄSITTELYN TIEDOTTAMISESTA

52§ 28.3.2017 KOKKOLAN YLIOPISTOKESKUS CHYDENIUKSEN PROFESSUURI-HANKKEET VUOSINA 2017-2022

51§ 28.3.2017 LUPA KUNNANHALLITUKSELTA TYÖNTEKIJÖIDEN PALKKAAMISEEN

50§ 28.3.2017 LUPA KIELTENOPETTAJAN SIJAISUUDEN JATKAMISEEN

49§ 28.3.2017 ILMOITUSASIAT

48§ 28.3.2017 KOHDEAVUSTUKSET

47§ 28.3.2017 LAUSUNTO LUONNOKSESTA SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON VALINNANVAPAUSLAINSÄÄDÄNNÖKSI

46§ 28.3.2017 VUODEN 2016 TILINPÄÄTÖS SEKÄ TOIMINTAKERTOMUS

45§ 28.3.2017 HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2016

44§ 28.3.2017 LAUTAKUNTIEN PÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN KUNNANHALLITUKSELLE

43§ 28.3.2017 VALTUUSTON KOKOUKSEN 02.03.2017 PÄÄTÖSTEN LAILLISUUSVALVONTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANO

42§ 21.02.2017 HYVINVOINTIPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

41§ 21.02.2017 MUUT ASIAT

40§ 21.02.2017 KUNNANJOHTAJAN JOHTAJASOPIMUKSEN MUKAINEN ARVIOINTI- JA TAVOITEKESKUSTELU

39§ 21.02.2017 KARHUNPIILON MAANVUOKRASOPIMUS

38§ 21.02.2017 VAALITOIMIELINTEN MUUTOKSET

37§ 21.02.2017 SELITYS KORKEIMMALLE HALLINTO-OIKEUDELLE TUULIKAAVAVALITUKSISTA

36§ 21.02.2017 ILMOITUSASIAT

35§ 21.02.2017 LAUSUNTO LAUTAMIESTEN MÄÄRÄSTÄ

34§ 21.02.2017 KESKUSVAALILAUTAKUNNAN SIHTEERIN PALKKIO

33§ 21.02.2017 HORSMASAAREN TILAN UUSI-TUIKKA 15:64 RANTARAKENNUSOIKEUS

32§ 21.02.2017 KUTSUNTALAUTAKUNNAN EDUSTAJA

31§ 21.02.2017 KUNNAN LAPE-TYÖRYHMÄN NIMEÄMINEN

30§ 21.02.2017 HALLINTOSÄÄNTÖ

29§ 21.02.2017 RAKENNUSJÄRJESTYKSEN PÄIVITTÄMINEN

28§ 21.02.2017 KUNNANVIRASTON SULKEMINEN KESÄLLÄ 2017 SEKÄ 26.5.2017

27§ 21.02.2017 LAUTAKUNTIEN PÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN KUNNANHALLITUKSELLE

26§ 20.01.2017 MUUT ASIAT

25§ 20.01.2017 P-IRIS -HANKKEEN OHJAUSRYHMÄN EDUSTAJAN NIMEÄMINEN

24§ 20.01.2017 TOHOLAMPI-LESTIJÄRVEN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVAEHDOTUS

23§ 20.01.2017 ILMOITUSASIAT

22§ 20.01.2017 JYTA KUNTIEN OMISTUS TYÖPLUS OY:STÄ

21§ 20.01.2017 TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA

20§ 20.01.2017 TYÖLLISTÄMISPALVELUJEN HANKINTA KOKKOTYÖ-SÄÄTIÖLTÄ KAUSTISEN SEUTUKUNNAN ALUEELLA VUONNA 2017

19§ 20.01.2017 POIKKEAMISLUPAHAKEMUS/LESTIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVASSA MÄÄRITELLYN SAUNAN KERROSALAN YLITYS

18§ 20.01.2017 NUORISOVALTUUSTON ASETTAMINEN JA SÄÄNTÖJEN HYVÄKSYMINEN

17§ 20.01.2017 HALLINTOSÄÄNTÖ

16§ 20.01.2017 SAAMISET

15§ 20.01.2017 YLEISHALLINNON KÄYTTÖSUUNNITELMAN TARKISTAMINEN

14§ 20.01.2017 AVUSTUSMÄÄRÄRAHAN JAKAMINEN

13§ 20.01.2017 KUNNAN ASUKKAIDEN JA VALTUUTETTUJEN ALOITTEET

12§ 20.01.2017 KUNNANHALLITUKSEN KOKOUSTEN AJAN JA PAIKAN MÄÄRÄÄMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVÄNÄPITO

11§ 20.01.2017 KUNNANHALLITUKSEN EDUSTUS LAUTAKUNNISSA

10§ 20.01.2017 EDUSTAJAT OSAKEYHTIÖIDEN YHTIÖKOKOUKSIIN

9§ 20.01.2017 KEHITTÄMISMÄÄRÄRAHOJEN JAKO 2017

8§ 20.01.2017 ATERIAKORVAUKSET JA RAVINTOEDUT

7§ 20.01.2017 LASKUJEN HYVÄKSYMINEN, MAKSUMÄÄRÄYKSEN ANTAMINEN SEKÄ PANKKITILIEN KÄYTTÄJIEN NIMEÄMINEN JA ATK-MAKSULIIKENTEEN HOITAJAT VUODELLE 2017

6§ 20.01.2017 TILAPÄISLAINOJEN OTTOVALTUUTUS VUODELLE 2017

5§ 20.01.2017 KUNNAN ILMOITUSTEN JULKAISEMINEN VUONNA 2017

4§ 20.01.2017 KUNNANVALTUUSTON KOKOUSTEN PAIKAN MÄÄRÄÄMINEN, KOKOUKSESTA ILMOITTAMINEN JA PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄ PITÄMINEN

3§ 20.01.2017 KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN, ENSIMMÄISEN JA TOISEN VARAPUHEENJOHTAJAN VAALI AJALLE 1.1.-31.5.2017

2§ 20.01.2017 LAUTAKUNTIEN PÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN KUNNANHALLITUKSELLE

1§ 20.01.2017 VALTUUSTON KOKOUKSEN Aikaisemmat päätökset