Tietoa Lestijärvestä

Lestijärvi sijaitsee Lestijärven kunnassa, Vaasan läänin koillisosassa. Se on Lestijoen vesistöalueen suurin järvi ja sillä on huomattava merkitys niin sivuammatti- ja kotitarve- kuin myös virkistyskalastuksen ja muun vapaa-ajanvieton kannalta. Viimeksi mainitut asiat vielä korostuvat alueen vähäjärvisyyden vuoksi. Varsinaista pääammattikalastusta ei järvellä ole.

Järven vedenpintaa on laskettu 0.5-0.7m vuonna 1874, jolloin jokea on perattu yläjuoksulta uittoa varten. Nykyään vedenpinta on ollut 30 vuoden keskiveden keskiarvona muutaman cm:n tarkkuudella 141 N 60-tasossa. Tämä korkeus on otettu pinnankorkeudeksi myös syvyyskartoituksessa.

Valuma-alue
Lestijärven valuma-alueesta lähes puolet on eriasteisia metsiä. Metsät ja suot muodostavat yhteensä 3/4 valuma-alueen pinta-alasta. Metsistä 22% ja soista 76% on ojitettu. Loppu 1/4 on lähes kokonaan vesistöä.

- Pinta-ala: 6500ha
- Syvyys keskiarvo: 2.65m
- Syvyys maximi: 6.3m
- Tilavuus: 170milj m³
- Keskiviipymä: n. 2 vuotta


Ylläoleva piirros kuvaa Lestijärven maankäyttöä

Lestijärven valuma-alueen väkiluku on n.900 henkeä. Suurimmat taajamat ovat Kirkonkylä (n. 450 as.) ja Yli-Lesti (n. 350 as.). Kirkonkylällä on keskitetty viemäriverkosto. Lestijärven rannoilla on n. 320 kesämökkiä. Teollista kuormitusta ei alueella merkittävästi ole.

Järveen laskee useita puroja ja ojia, joista tärkeimmät on esitetty seuraavassa taulukossa:

Joki/puroValuma-alue km²Keskivirtaama m³/s
Lestijoki3803.01
Lehtosenjoki1010.76
Pappilanjoki640.48
Mustikkapuro340.26
Itäjoki130.10
Ilolanpuro120.09

Kalalajit

Lestijärvessä esiintyvät kalalajit ovat:

haukiEsox lusius L.
muikkuCoregonus albula L.
siikaCoregonus sp.
salakkaAlburnus alburnus
särkiRutilus rutilus
madeLota lota
kiiskiGymnocepalus cernua
ahvenPerca fluviatilis

Näistä järvitaimen ja siika ovat istutettuja lajeja. Lisäksi on istutettu lahnaa (Abramis brama) v.1960 ja kuhaa (Stizostedion luciopera) v.1964 ja 90-luvulla pari kertaa. Näistä lahnaa on saatu muutamia isoja yksilöitä. Kuhaa ei saaliissa esiinny.

Istutukset

Lestijärveen on järjestelmällisesti istutettu siian yksikesäisiä poikasia vuodesta 1970 lähtien. Nykyään istutuskaloina ovat olleet siika ja järvitaimen. Istutuksia rahoittavat Lestijärven kalastuskunta, metsähallitus, Vaasan kalastuspiiri ja Keski-Pohjanmaan maatalouskeskus (Kosko 1990).


(tietolähde: Länsi-Suomen Ympäristökeskus)

<< takaisin etusivulle

Lestijärven kalastuskunta © 2015