Kunnan viralliset kuulutukset

17.06.2019 - 01.07.2019 Tekninen lautakunta

Hittisen tuulivoimaloiden rakennusluvat

Lestijärven Kosolankankaan osayleiskaava mahdollistaa enintään 29 tuulivoimalan rakentamisen Lestijärven kunnan alueelle. Rakennuslupahakemukset perustuvat suunnitelmaan, missä alueelle sijoitetaan yhteensä 24 tuulivoimalaa.

Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on 240 metriä. Kokonaiskorkeus merenpinnasta ei ylitä tasoa 408,5 metriä. Rakennuslupahakemuksista kuullaan naapureita MRL 133 §:n ja MRA 65 §:n mukaisesti.

Rakennuslupahakemusten suunnitelma-asiakirjat ovat nähtävillä Lestijärven kunnan ilmoitustaululla ylläolevasta linkistä klikaten ja kunnan virastolla 17.06.2019-01.07.2019 välisenä aikana.

Lausunnot tulee toimittaa osoitteeseen
Lestijärven kunta / Tekninen lautakunta, Lestintie 39, 69440 Lestijärvi tai sähköpostitse lestijarven.kunta@lestijarvi.fi 1.7.2019 klo 15.30 mennessä.

Lisätietoja antavat:
Lestijärven kunta, Lestintie 39, 69440 Lestijärvi

Jari Kangasvieri, vt rakennustarkastaja
puh 044 0668702, rakennustarkastaja@lestijarvi.fi

Kosolankankaan tuulipuisto Oy
c/o YIT Suomi Oy, Panuntie 11, 00621 Helsinki

Lauri Alanen, puh. 050 3793578, lauri.alanen@yit.fi

Konsultti: FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy
Hallituskatu 13 – 17 D, 90100 OULU

Kai Tolonen, pääsuunnittelija, Pohjois-Suomen aluepäällikkö
Arkkitehti SAFA, LuK, puh. 044 771 8419, kai.tolonen@fcg.fi

13.06.2019 - 20.6.2019 Kunnanvaltuusto
Kokousasialista 19.06.2019

13.06.2019 - 20.6.2019 Kunnanhallitus
Kokousasialista 19.06.2019

12.06.2019 - 30.09.2019 Kunnanhallitus
Teknisen johtajan viran hakuaikaa jatketaan 30.9.2019 saakka

12.06.2019 - 19.06.2019 Tekninen lautakunta
Kokousasialista 18.06.2019

07.06.2019 - 05.07.2019 Vaasan hallinto-oikeus
Päätös - Valitus yleiskaavasta

27.5.2019 Kunnanhallitus
Kaavan hyväksyminen