Ajankohtaista


Alueellisen sote-organisaatiohankkeen internet-sivut julkaistu

Keski-Pohjanmaalle ollaan muodostamassa omaa, alueellista sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiota: kuntayhtymää, joka yhdistää alueen sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköt erikoissairaanhoidon kanssa samaan organisaatioon. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki nykyisen sairaanhoitopiirin 10 jäsenkunnan alueen sote-työntekijät peruspalveluista ja erikoissairaanhoidosta olisivat saman kuntayhtymän palveluksessa vuoden 2017 alusta lukien.

Alueellinen sote-organisaatiohanke etenee työvaliokunnan ja poliittisen ohjausryhmän ohjauksessa työryhmissä ja hankkeen etenemisestä tietotetaan henkilöstölle kuukausittain info-tilaisuuksissa.

Jotta alueen väestölle voidaan informoida mahdollisimman tehokkaasti, on avattu nettisivusto: www.kpsote.fi

Sivustolla henkilöstöllä ja koko alueen väestöllä on mahdollisuus seurata hankkeen etenemistä. Sivustolle päivitetään tietoa hankkeen etenemistä sekä eri työryhmien työskentelyä. Sivustolla on jokaiselle hankkeen työryhmälle omat sivut, joissa kerrotaan työryhmän tehtävät ja jäsenet. Lisäksi sivustolla on henkilöstölle oma osio erikseen.

Sivustoa ollaan kääntämässä myös ruotsinkielelle.