Ajankohtaista


KUULUTUS - Lestijärven ranta-asemakaavan laajennuksen vireille tulo

Teknisessä toimistossa on tullut vireille Lestijärven ranta-asemakaavan laajennus koskien tilaa Jokela 11:126. Laajennuksella mahdollistetaan uusien luontoarvoja kunnioittavien loma-asuntojen rakennuspaikkoja, samalla kuulutetaan kaavan laatija ja aluerajaus. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään nähtävillä
6. - 19.11. 2015 Lestijärven kunnanvirastossa.

Suunnitelman sisällön riittävyydestä on mahdollisuus jättää kirjallinen mielipide 19.11.2015 klo 15.30 mennessä osoitteella Lestijärven kunta, Lestintie 39, 69440 Lestijärvi.

Lestijärvi 5.11.2015             Kunnanhallitus


AINEISTO
Luonnos
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma