Ajankohtaista


KUULUTUS - Valkeisen ranta-asemakaavan muutos

Valkeisen ranta-asemakaavan muutokset pidetään maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n ja maankäyttö- rakennuslain 65 §:n mukai- sesti uudelleen julkisesti nähtävillä Lestijärven kunnanvirastolla 30 päivän ajan ajalla 25.9.-26.10.2015.

Muutokset koskevat Valkeisen ranta-asemakaavan tilaa Valkeisen järven leirintäalue (1:36).

Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä muistutus kaavaehdo- tuksesta. Muistutus on toimitettava kunnalle ennen nähtävilläoloajan päättymistä osoitteeseen: Lestijärven kunnanhallitus, Lestintie 39, 69440 Lestijärvi.

 

Lestijärvi 24.09.2015

Kunnanhallitus


AINEISTO
Havainnekuva
Kaavakartta
Kaavaselostus