Ajankohtaista


Lausunto ympärisövaikutusten arviointiselostuksesta

Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annelun lain (468/1994, muutos 267/1999) mukaisen arviointiselstusta koskeva lausunto.

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunto wpd Finland Oy, Scandinavian Wind Energy SWE Oy, Toholampi-Lestijärven tuulipuisto, Toholampi, Lestijärvi.

Nähtävänä:www.ymparisto.fi/toholampilestijarvituuliYVA