Ajankohtaista


AVOINNA PÄIVÄHOIDON OHJAAJAN VIRKA

Lestijärven kunnan varhaiskasvatuksessa on avoinna päivähoidon ohjaajan virka 1.8.2016 alkaen.

Päivähoidon ohjaajan kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon henkilöstön ammatillisesta kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (29.4.2005/272) 7§:n mukainen lastentarhanopettajan kelpoisuus. Virkaan valittavalta edellytetään myös esiopetuksen opettajan kelpoisuutta (Asetus 327/2000, muutosasetus 865/2005, 7 §).

Viran hoitaminen edellyttää uuden varhaiskasvatuslain kokonaisvaltaista pedagogista näkemystä varhaiskasvatuksesta ja kehittämisestä sekä hyviä vuorovaikutus- ja henkilöstöjohtamisen taitoja.

Viranhaltijan tehtävänä on päiväkodin (14 paikkaa) ja ryhmäperhepäiväkodin (12 paikkaa) johtaminen sekä esiopetus (20 tuntia/viikko). Esimiestehtäviin kuuluu mm. tulosyksikön henkilöstö-, talous- ja pedagoginen johtaminen ja vastuualueen päätöksenteko.

Työehdot ja palkkaus määräytyvät KVTES:n mukaisesti. Virkaan valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä lain 504/2002 mukainen ote rikosrekisteristä. Viran täytössä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

Hakemukset tulee toimittaa 3.8.2016 klo 15:30 mennessä osoite Lestijärven sivistyslautakunta, Lestintie 39, 69440 Lestijärvi tai sähköpostilla tarja.makela@lestijarvi.fi.

Lisätiedot perusopetuksen rehtori Tarja Mäkelä, puh 0440540839.