Ajankohtaista


JÄRVISEUDUN JÄTELAUTAKUNNAN ALUEEN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

Järviseudun jätelautakunta on kokouksessaan 12.5.2016 (§ 35) hyväksynyt Alajärven kaupungin, Halsuan, Kyyjärven, Lappajärven, Lestijärven, Perhon, Reisjärven, Soinin ja Vimpelin kuntien yhteiset jätehuoltomääräykset, jotka tulevat voimaan 1.6.2016.

Yleiset jätehuoltomääräykset ja asiaa koskeva pöytäkirjanote valitusosoituksineen ovat nähtävillä niiden kuntien kunnanvirastoilla, joita määräykset koskevat. Lisäksi asiakirjat ovat nähtävillä Järviseudun jätelautakunnan internet-sivuilla www.jarviseudunjatelautakunta.fi sekä Alajärven kaupungin internet-sivuilla www.alajarvi.fi. 

Järviseudun jätelautakunnan päätökseen saa hakea muutosta 4.7.2016 mennessä kirjallisella kunnallisvalituksella Vaasan hallinto-oikeudelta (os. PL 204, 65101 Vaasa). Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta löytyvät päätöksen liitteenä olevasta muutoksenhakuohjeesta.

Lisätietoja antaa järviseudun jätelautakunnan esittelijä Henna Matintupa puh. 040 522 2656 tai jarviseudun.jatelautakunta@alajarvi.fi


24.5.2016
Järviseudun jätelautakunta


Yleiset jätehuoltomääräykset (pdf)
pöytäkirjaote (pdf)