Ajankohtaista


TOHOLAMPI-LESTIJÄRVEN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVAN VALMISTELUVAIHEEN KUULEMINEN

Toholampi-Lestijärven tuulivoima-alueen osayleiskaavan kaavaluonnosmateriaali pidetään nähtävillä Maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n ja -asetuksen 30 §:n mukaisesti 25.5-23.6.2016 välisenä aikana Lestijärven kunnantalolla, osoitteessa Lestintie 39, 69440 LESTIJÄRVI. Kaava-aineistoon voi tutustua myös www.lestijarvi.fi – sivuilla.

Toholampi-Lestijärven tuulipuisto sijoittuu Toholammin ja Lestijärven kuntien alueelle. Lestijärven kunnan puoleinen osayleiskaava-alue (n. 9 km2) sijaitsee Lestijärven kuntakeskuksen pohjoispuolella ulottuen pohjoisimmilta osiltaan Toholammin kunnanrajaan. Lestijärven kunnan puoleiselle suunnittelualueelle on tavoitteena toteuttaa 9-13 yksikköteholtaan noin 3 MW tuulivoimalaa. Kokonaishankealueelle (Toholampi ja Lestijärvi) on tavoitteena toteuttaa yhteensä 57–74 voimalaa.

Maankäyttö- ja rakennuslain 77 a §:n perusteella osayleiskaavan saatua lainvoiman kunta voi myöntää suoraan rakennusluvan kaavan mukaisille tuulivoimaloille.

Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus antaa mielipide kaavaluonnoksesta. Mielipiteitä voi antaa suullisesti tai kirjallisesti kaavojen nähtävillä oloaikana Lestijärven kunnanhallitukselle 23.6.2016 klo 14.00 mennessä osoitteella Lestijärven kunta, Kunnanhallitus, Lestintie 39, 69440 LESTIJÄRVI

Tuulivoimahanketta koskeva yleisötilaisuus järjestetään torstaina 2.6.2016 klo 17 (kahvitarjoilu 16.30) Toholammin kunnantalon kulttuurisalissa, osoitteessa Lampintie 5, Toholampi. Tilaisuudessa esitellään kaavaluonnos sekä ympäristövaikutusten arviointiselostus.

 

Lestijärvellä 24.05.2016

Lestijärven kunnanhallitusKaavaluonnosmateriaali