Ajankohtaista


KUULUTUS - Lestijärven ranta-asemakaavan laajennus

Teknisessä toimistossa on tullut vireille Lestijärven ranta-asemakkaavan laajennus koskien tilaa Jokela 11:126. Laajennuksella mahdollistetaan uusien luontoarvoja kunnioittavien loma-asuntojen rakennuspaikkoja.

Asemakaavaluonnos pidetään MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti nähtävillä mielipiteen esittämistä varten Lestijärven kunnanvirastolla 14 päivän ajan ajalla 4.-17.12.2015.

Kunnanvirastossa esillä olevien luonnosten pohjalta voi mielipiteensä lausua kaikki, joita asia koskee. Mielipiteet osoitetaan kunnanhallitukselle (Lestintie 39, 69440 Lestijärvi). Lisätietoja antavat rakennustarkastaja Teemu Jussinmäki puh. 0440668702, teemu.jussinmaki@lestijarvi.fi ja kaavoittaja Esa Säkkinen puh. 06 885811, arkkitehti@kase.fi.

Lestijärvi 03.12.2015                        KunnanhallitusKaavaluonnos
Kaavaselostus
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma