Ajankohtaista


YLEISÖTILAISUUS (TEAMS) Toholampi-Lestijärven ja Länsi-Toholammin tuulipuistojen osayleiskaavojen muutos

YVA/kaava-TEAMS-linkki virtuaaliseen yleistötilaisuuteen ja tilaisuuden esityslista
maanantaina 1.2.2021 klo 17.00 - 19.00

Tilaisuuden esityslista:
1. Tilaisuuden kulkuun liittyvät tekniset asiat (Ramboll)
2. Avaussanat puheenjohtaja (Toholammin kunta, Minna Vesisenaho)
3. Aloituspuheenvuorot (kunnat, wpd Niina Lappalainen ja Maija Kokkonen)
4. YVA-menettely (ELY YVA-yhteysviranomainen Elina Venetjoki)
5. YVA-ohjelman ja kaavatilanteen esittely (Ramboll, Jutta Piispanen ja Petri Hertteli)
6. Keskustelu (puheenjohtaja, Minna Vesisenaho)

Microsoft Teams meeting Join on your computer or mobile app Click here to join the meeting<https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmQ1NzZjZjItYjVkOC00ZGFmLWFlZTgtYzBhZjc3OWIwMWNl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8823c91-be81-4f89-b024-6c3dd789c106%22%2c%22Oid%22%3a%2235a2fc35-0fe0-40c0-91f6-1413e996ea2d%22%7d>


Aiheen esittely kestää noin tunnin jonka jälkeen vastataan esitettyihin kysymyksiin. Kysymykset tulee esittää chatin kautta ja tilaisuus päättyy, kun kaikkiin kysymyksiin on vastattu, viimeistään kuitenkin klo 19.00. Yleisötilaisuuden esitys tallennetaan ja on nähtävissä tilaisuuden jälkeen ELY-keskuksen hanketta koskevilla internetsivuilla (ymparistö.fi -sivuilla)


ELY-keskuksen hanketta koskevilla internetsivuilla osoitteessa: www.ymparisto.fi/lansitoholammintuulipuistoYVA<https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.ymparisto.fi%2FlansitoholammintuulipuistoYVA&data=04%7C01%7Cpetri.hertteli%40ramboll.fi%7Cd42aa8bf511f44993a0808d8c2a14124%7Cc8823c91be814f89b0246c3dd789c106%7C0%7C0%7C637473345121951699%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=mRyAEyfWoM%2FYna9DF6mDH%2BT1ixngHDUVhe4ZRYxO4FU%3D&reserved=0>

www.ymparisto.fi/toholampilestijarventuulipuistoYVA<https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.ymparisto.fi%2FtoholampilestijarventuulipuistoYVA&data=04%7C01%7Cpetri.hertteli%40ramboll.fi%7Cd42aa8bf511f44993a0808d8c2a14124%7Cc8823c91be814f89b0246c3dd789c106%7C0%7C0%7C637473345121961692%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Fv0p8v6g%2FHW1ULaWVigspQMcjCoJR%2FmOPKXso75Z1zk%3D&reserved=0>