Ajankohtaista


Ympärisölupaa koskevan päätöksen antaminen

Teknisen lautakunnan päätös koskien Ravintola Parilan hakemusta.
Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä Lestijärven kunnan teknisessä toimistossa.

julkipanoilmoitus