Ajankohtaista


KUULUTUS - vireillä olevasta ympäristölupakäsittelystä

Janne ja Maria Väisänen hakevat ympäristönsuojelulain 39 §:n mukaista lupaa uuden lihanautojen eläinsuojan (loppukasvattamon) rakentamiselle. Eläinsuoja sijoittuu Juhola 421-401-17-25 tilalle Lestijärven Tikan kylässä ja osoitteeseen Tikantie 184, 69440 Lestijärvi. Eläinsuoja rakennetaan Ahokankaalle noin 350 m Tikan kyläasutuksesta ja lähimmistä asuinrakennuksista lounaaseen.

Eläinsuojaan tulee tilat yhteensä 360:lle 6-24 kk ikäiselle lihanaudalle. Tilalla säilyy lisäksi 14 hevosen ja 2 ponin talli nykyisellä tilakeskuksen alueella.

Uuden eläinsuojan lanta käsitellään lietelantamenetelmällä. Lietelantaa syntyy vuosittain 3888 m3. Eläinsuojan viereen rakennetaan uusi 3000 m3 lietelantavarasto. Varasto ja eläinsuojan lietekuilut vastaavat llikimain tilavuudeltaan lannantuottoa. Lisäksi tilalla on käytettävissä käytöstä poistuvan vanhan eläinsuojan yhteydessä oleva 750 m3 lietelantavarasto. Hakemuksen mukaan tilalla on lannan levitysoikeus 138,6 hehtaarille omaa, vuokrattua tai sopimuksenalaista peltoa.

Asiaa koskeva hakemus, joka sisältää toiminnan kuvauksen, asema- ja rakennuspiirustukset sekä arvion hankkeen mahdollisista ympäristöhaitoista, on nähtävissä Lestijärven kunnan teknisessä toimistossa ajalla 25.1. - 23.2.2017.

nille, joiden asiaa tai etua hanke saattaa koskea tai jotka muutoin haluavat esittää hankkeesta mielipiteensä, varataaan mahdollisuus tehdä asiassa kirjallinen muistututs 23.2.2017 mennessä osoitteen:

Lestijärven kunta / Tekninen toimisto
Lestintie 39, 69440 Lestijärvi

Lisätietoja antaa Arto Hautala puh. 050 3513 208

Lestijärvellä 22.1.2017             Tekninen lautakunta


Rakennusalueen kartta