Ajankohtaista


Ilmoittautuminen esiopetukseen ja iltapäivätoimintaan

ESIOPETUKSEEN ILMOITTAUTUMINEN
Esiopetus on säännöllistä, pedagogisesti ohjattua toimintaa, joka on tarkoitettu kaikille 6-vuotiaille koulun alkkua edeltävänä vuonna. Esiopetus on maksutonta ja sitä annetaan 19 tuntia viikossa. Kaikki kunnan esioppilaat käyvät esikoulua Lestin koulussa.

Vuonna 2004 syntynyt, esikouluun tuleva lapsi, on ilmoitettava esiopetukseen 31.3.2010 mennessä. ilmoittautumislomakkeita saa myös koulutoimistosta. Ilmoittusumilomake palautetaan koulutoimistoon Lestin koululle.

Hakemus

ILTAPÄIVÄTOIMINTAA järjestetään Lestin koulussa alakoulun oppilaille sekä erityisopetukseen siirretyille oppilaille. Toiminta on valvottua ja sitä järjestetään kolupäivän päätteeksi ja siitä peritään sivistyslautakunnan määrittelemä kuukausimaksu. Syksyn iltapäivätoimintaan ilmoittaudutaan 31.3.2010 mennessä ilmoittautumislomakkeella.

Hakemus

Lisätiedot rehtori Tarja Mäkelä puh 8889232 tai gsm 0440 540839