Ajankohtaista


Elinvoimaa Lestijoelle

Vesiensuojelua ja ympäristötietoisuuden lisäämistä

Elinvoimainen Lestijoen vesistö -hanke on alueellinen vesiensuojeluhanke, jonka toteutukseen osallistuvat Himangan kunta (1.1.2010 alkaen Kalajoen kaupunki), Kannuksen kaupunki, Toholammin kunta, Lestijärven kunta, Etelä-Pohjanmaan metsäkeskus ja Länsi-Suomen ympäristökeskus (1.1.2010 alkaen Etelä-Pohjanmaan elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus). Hankkeen tavoitteena on vähentää erityisesti maatalouden, metsätalouden, turkistuotannon ja haja-asutuksen jätevesikuormitusta. Lisäksi hankkeessa pyritään lisäämään Lestijoen valuma-alueen toimijoiden ympäristövastuullisuutta neuvonnan, vesiensuojelutoimenpiteiden suunnittelun ja ympäristökasvatuksen keinoin.

Lue lisää