Ajankohtaista


AVUSTUSTA ERITYISRYHMIEN ASUNTO-OLOJEN PARANTAMISEKSI JA SAMAN HANKKEEN KORKOTUKILAINAA VUODELLE 2011

Hakemukset tulee toimittaa Lestijärven kuntaan 22.10.2010 mennessä osoitteella Lestintie 39, 69440 Lestijärvi. Kunta toimittaa hakemukset edelleen ARA:aan. Muita korkotukilainoja voidaan hakea jatkuvasti.

Lisätietoja ARA:n tuista ja hakumenettelyistä löytyy verkkosivuilta www.ara.fi.