Ajankohtaista


VIE VANHUS ULOS -KAMPANJA

Jytan kotihoidon ja asumisen tukemisen tulosalue haastaa Lestijärven kunnan Vie vanhus ulos -kampanjan loppuhuipennustapahtumaan Vanhusten viikon 3.-7.10.2011 aikana myöhemmin yhdessä sovittavana päivänä.

Tarkoitus on, että ikäihmiset kotipirtistä pääsisivät ulos. Samoin kotona asuvat, jotka eivät kykene itsenäiseen liikkumiseen, pääsisivät osallistumaan ko tapahtumaan. Osallistumisesta pyydetään ilmoittamaan 20.9. mennessä puhelimitse vanhushuollon osastonhoitaja Raija Heikkiselle puh. 044 5339386.