Ajankohtaista


STIPENDEJÄ MUUALLA OPISKELEVILLE NUORILLE

Lestijärven kunta on päättänyt, että Lestijärvellä henkikirjoituspaikkansa säilyttäville opiskelijoille, jotka suorittavat keskiasteen jälkeisiä opintoja, myönnetään vuoden 2012 aikana 168 euron avustus opintojen rahoittamiseen.

Keskiasteen jälkeisillä opinnoilla tarkoitetaan yliopistossa, korkeakoulussa ja ammatti-korkeakoulussa opiskelevia sekä niitä,jotka ovat hakeutuneet lukion jälkeen ammatilli-seen koulutukseen tai suorittavat peruskoulun jälkeen toista ammattitutkintoa. Stipendiä ei ole tarkoitetu oppisopimuskoulutuksessa oleville.

Avustusta hakiessaan henkilön tulee todistaa olevansa opiskelija (esim opiskelutodistus) ja hänen täytyy olla henkikirjoitettuna Lestijärven kunnassa 31.12.2011. Allekirjoitetut hakemukset tulee toimittaa 17.2.2012 mennessä LESTIJÄRVEN KUNNALLE osoitteeseen Lestintie 39, 69440 LESTIJÄRVI.

Hakemuskaavakkeita saa myös kunnantoimistosta. Myös vapaamuotoisesti tehty hakemus on mahdollinen.

Muista toimittaa hakemuksesi ajoissa, muita hakukertoja ei vuoden 2012 aikana ole!

TULOSTA HAKEMUS