Ajankohtaista


KUULUTUS

Lestijärven ranta-asemakaavaa laajennetaan siten, että tilat Lassila 4:31 ja Saari 199:2 merkitään ranta-asemakaavaan loma-asuntojen korttelialueeksi (RA). Lestijärven ranta-asemakaavaa muutetaan siten, että merkitty loma-asuntojen korttelialue (RA) 113 siirretään pohjoisemmaksi, loma-asuntojen korttelialue (RA) 59 siirretään lähemmäs korttelia 57 (luoteeseen), loma-asuntojen korttelialue 138 muutetaan asuinpientalojen korttelialueeksi (AO), sitä samalla laajentaen, asuinpientalojen (AO) korttelialuetta 139 laajennetaan.

Lestijärven ranta-asemakaavan muutoksen ja laajennuksen osallistumis- ja arvioinsuunnitelman sisällön riittävyydestä on mahdollisuus jättää kirjallinen mielipiden 24.3.2011 klo 15.30 mennessä.  Asemakaavaluonnokset pidetään MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti nähtävillä mielipiteen esittämistä varten Lestijärven kunnanvirastolla 14 päivän ajan ajalla 11. - 24.3.2011.

Kunnanvirastossa esillä olevien luonnosten pohjalta voi mielipiteensä lausua kaikki, joita asia koskee. Mielipiteet osoitetaan kunnanhallitukselle (Lestintie 39, 69440 Lestijärvi). Lisätietoja antavat rakennustarkastaja Olavi Syri puh. 0440668702, olavi.syri@lestijarvi.fi ja kaavoittaja Jukka Kurttila puh. 0442604716, jukka.kurttila@suomi24.fi

Lestijärvi 10.3.2011                                   Kunnanhallitus

Alueiden sijainti