Ajankohtaista


ÄITIENPÄIVÄKUNNIÁMERKKIEN HAKEMINEN V 2012

Kunniamerkin myöntämisperusteina ovat ehdokkaan ansiot lasten ja nuorten esimerkillisenä kasvattajana, perhe-elämän ja vanhemmuuden editäjänä sekä laajemminkin yhteisvastuullisen toisista huolehtimisen ja välittämisen turvaajana. Hakemuksia tehtäessä on huomioitava mm. että palkittavien äitien alaikärajana on 40 vuotta. Lasten lukumäärä ei ole määräävä peruste palkitsemiselle. Biologisten äitien lisäksi myös adopito- ja sijaisäitejä voidaan esittää palkittavaksi. Ammatissaan kasvattajina toimiville äitienpäiväkunniamerkkiä ei kuitenkaan ole tarkoitus myöntää.

Omien lasten tekemiin esityksiin tulee liittää vähintään kaksi luotettavaa toisistaan riippumatonta puoltavaa lausuntoa sellaisilta järjestöiltä tai muilta yhteisöiltä, jotka hyvin tuntevat perheen. Hakemusta, jossa on vain yksi puoltolausunto tai sellainen puuttuu kokonaan, ei oteta vastaan, ennen kuin se on täydennetty riittävävillä puolloilla.

Muut omaiset, tuttavat, naapurit jne. voivat olla aloitteellisia, mutta tällöin esityken tekijänä teulee olla viranomainen, järjestö tai muu yhteisö.

Esitykset pyydetään toimittamaan viimeistään 31.10.2011 Länsi- ja Sisä-Suomen aluevirastoon osoitteella: PL 200, 65101 Vaasa. Tiedusteluihin vastaa ylitarkastaja Aija Ström gsm 040 5577395 e-mail: aija.ström@avi.fi.

Hakemuslomakkeita saa aluehallintoviraston Vaasan päätoimipaikasta. Liitelomake on internetissä kansalaisen verkkopalvelussa osoitteessa. www.suomi.fi nimellä kunnial1 ja kunnial2.