Ajankohtaista


KUULUTUS - Vireillä olevasta maa-aines- ja ympäristölupahakemuksesta

Pekka ja Sirkka Tuikkanen hakevat ympäristönsuojelulain 39 §:n ja maa-aineslain
4 §:n mukaisia lupia kalliomurskaukseen ja -soranottoon Lestijärven kunnassa hakijoiden omistamalla Puro-Aho 421-401-10-15 tilalla. Alue sijaitsee noin 1.5 kilometriä koilliseen Lestijärvi-Kinnula –tiestä ja noin 1.7 kilometrin etäisyydellä Yli-Lestin Mustikankylästä. Alueella on voimassa vuonna 2011 myönnetty maa-aineslupa, jonka mukaista ottamista ei ole vielä aloitettu. Nyt saman alueen ottamislupaa on tarkoitus lisätä louhimalla kallioperää syvemmälle.

Asiaa koskevat hakemukset, jotka sisältävät erillisen ottamissuunnitelman, ovat
nähtävissä Lestijärven kunnan teknisessä toimistossa ajalla 17.5. – 15.6.2017. Lisätietoja antaa: Arto Hautala p. 0503513208. Niille, joiden asiaa tai etua hanke saattaa koskea, varataan mahdollisuus antaa asiassa kirjallinen huomautus 15.6.2017 mennessä osoitteeseen:

Lestijärven kunta, Tekninen toimisto
Lestintie 39, 69440 Lestijärvi

Kuulutus