Ajankohtaista


HALLINTOJOHTAJAN VIRKA

Lestijärven kunta hakee osaavaa 
  
HALLINTOJOHTAJAA 
  
Hallintojohtaja toimii hallinto- ja kehittämispalvelujen toimialajohtajana.  Hallintojohtajan keskeisiä tehtäviä ovat kunnan henkilöstöpäällikön tehtävät, kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston asioiden valmistelu- ja täytäntöön-panotehtävät sekä talousarvion valmistelusta ja toteutumisen seurannasta vastaaminen, lisäksi hänelle kuuluu ns. rutiinitoimistotehtäviä. Hallintojohtaja on johtoryhmän jäsen ja toimii kunnanjohtajan sijaisena. 
  
Viran pätevyysvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto sekä riittävä kokemus kunnallisalan tehtävistä ja henkilöstöjohtamisesta. Hyvä kunta-alan lainsäädännön ja sopimusjuridiikan tuntemus katsotaan eduksi paikkaa täytettäessä. 
  
Työn menestyksellinen hoito edellyttää johtamistaitoja, joustavuutta ja hyviä sosiaalisia taitoja. 
  
Kunnanhallitukselle osoitetut hakemukset ansioluetteloineen on toimitettava 30.9.2019 klo 15.00 mennessä osoitteella: Lestijärven kunta, Lestintie 39, 69440 Lestijärvi tai sähköpostitse lestijarven.kunta@lestijarvi.fi   
  
Virkaan valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan kuukauden kuluessa valinnasta. Viran täyttämisessä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Palkkaus ja virkasuhteen ehdot KVTES:in mukaan. Hakijat voivat esittää myös oman palkkatoivomuksensa. 
 
Lisätietoja antavat kunnanjohtaja Esko Ahonen puh. 050 3823 201 ja kunnanhallituksen puheenjohtaja Jukka-Pekka Tuikka puh.
050-5306376
  
Lestijärvellä 5.9.2019 
  
Kunnanhallitus