Ajankohtaista


Lestijärven koulukuljetusten kilpailuttaminen 28.4.-2020-3.6.2020

Tarjouskilpailusta on ilmoitettu julkisten hankintojen sähköisessä ilmoituskanavassa Hilmassa

 

Tarjouspyynnön kohteena olevissa kuljetuksissa sopimuskausi on lukuvuodet 2020-2021 ja 2021-2022 sekä erilliset optiot lukuvuosille 2022-2023 ja 2023-2024.


Mahdolliset tarjouksen laadintaa koskevat kysymykset on esitettävä  rehtori/sivistysjohtaja vs. Lassi  Mäkelälle sähköpostitse osoitteella rehtori@lestijarvi.fi keskiviikkoon 20.5.2020 klo 16 mennessä. Kysymykset ja vastaukset julkaistaan Lestijärven kunnan www-sivulla Ajankohtaista-osiossa sitä mukaan, kun kysymyksiä esitetään. Määräajan jälkeen uusia kysymyksiä ja vastauksia ei enää julkaista.
--------------------------

Tarjouksen pitää olla tarjouspyynnön mukainen, eikä liikennöitsijän omia esityksiä voida huomioida tarjousvertailussa.  

Reitit ovat suuntaa antavia. Hinnoittelu perustuu oletuskilometreihin ja muutoskilometreihin. Reitit vahvistuvat lukukauden alussa ja niihin voi siis lukukauden aikana tulla muutoksia. 

Tarjouspyynnössä ei edellytetä lippupäätteitä.

 Ennen liikenteen aloitusta ei tarkisteta mitään kalustoon liittyviä todistuksia.

Huoltajien puhelinnumerot toimitetaan liikennöitsijälle häiriöilmoituksia varten.

"Oppilaan päivittäinen koulumatka odotuksineen saa kestää enintään kaksi ja puoli tuntia. Jos oppilas on lukuvuoden alkaessa täyttänyt 13 vuotta, saa koulumatka kestää enintään kolme tuntia."   POL 32§