Ajankohtaista


PRESIDENTINVAALIT

PRESIDENTINVAALIT
Sunnuntaina 22.1.2012 ja tarvittaessa 2. kierros 5.2.2012 toimitettavien presidentivaalien johdosta ilmoitetaan seuraavaa:

Ennakkoäänestys
Ennakkoäänestys toimitetaan 1. vaalissa 11.-17.1.2012 ja 2. vaalissa 25.-31.1.2012 seuraavassa paikassa:

Lestijärven kunnanvirasto, Lestintie 39, 69440 Lestijärvi.
avoinna ma-pe klo 09.00 - 15.30,
           la -  su klo 10.00 - 16.00.
Ennakkoäänestyspaikkaan pääsee pyörätuolilla.

Kotiäänestys
kotiäänestys toimitetaan 1. vaalissa 11.-17.1.2012 ja 2. vaalissa 25.-31.1.2012. Kotona äänestämään on oikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua ja toimia on vaikean vamman tai pitkäaikaisen sairauden vuoksi siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikalle ilman kohtuuttomia vaikeuksia. kotiäänestykseen oikeutetun henkilön omaishoitaja voi äänestää kotiäänestyksessä samallla kertaa kuin hoidettava (Laki vaalilain muuttamisesta 431/2010). Omaishoitaja saa äänestää kotiäänestyksen yhteydessä, jos seuraavat edellytykset täyttyvät: omaishoitaja on tehnyt kunnan (Jyta) kanssa omaishoitosopimuksen, asuu samassa taloudessa kuin hoidettavansa ja on äänestysoikeutettu samassa kunnassa kuin hän. Kotiäänestykseen ilmoittaudutaan joko puhelimitse tai kijallisesti keskusvaalilautakunnan sihteeri Jarmo Kanniselle tai kirjanpitäjä Seija Ringelle, osoite Lestintie 39, 69440 Lestijärvi, puhelin 06 8889111, viimeistään 1. vaalissa 10.1.2012 ja 2. vaalissa 24.1.2012 ennen kello 16.00.

Vaalitoimitus
Vaalitoimitukest ovat 22.1.2012 ja 5.2.2012 klo 09.00 - 20.00 seuraavasti:

Äänestusalue          Lestijärvi
äänestyspaikka       Kunnanvirasto

Lestijärvi 23.11.2011               Lestijärven kunnan keskusvaalilautakunta