Ajankohtaista


KUULUTUS

Lestijärven ranta-asemakaavojen muutokset pidetään maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n ja maankäyttö- rakennuslain 65 §:n mukaisesti julkisesti nähtävillä Lestijärven kunnanvirastolla 30 päivän ajan ajalla 27.6. - 26.7.2011.

Muutokset koskevat Lestijärven ranta-asemakaavan tiloja Lassila 4:31, Saari 199:2, Honkaranta 377:1, Ranta-Muhola 1:24, pihapelto 15:43, Tuikka 15:44 ja Uusi-Tuikka 15:64.

kunnan jäsenillä ja osallisilla on oiekus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta. Muistutus on toimitettava kunnalle ennen nähtävilläoloajan päättymistä osoitteeseen: Lestijärven kunnanhallitus, Lestintie 39, 69440 Lestijärvi.

Lestijärvi 22.6.2011                              Kunnanhallitus

Alueet
Kaavamuutos
Merkinnät ja määräykset
Selostus