Ajankohtaista


TEKNINEN TOIMI TIEDOTTAA

Pikku-Kannuksen ja Sammalisniemen välissä on tapahtunut jätevesivahinko. Mökkikiinteistön viemärin takaiskuventtiili on todennäköisimmin kovien pakkasten vuoksi rikkoutunut, minkä johdosta siirtoviemäristä on päässyt tunkeutumaan jätevettä kiinteistön kaivoon. Kaivo on täyttynyt ja jätevettä on päässyt valumaan ympäristöön ja ojaa pitkin järveen. Jätevesimäärä järven kokonaiskuormitukseen nähden on kuitenkin pieni.

Asiasta on tehty viranomaisilmoitus ELY-keskukselle sekä ympäristöterveysvalvonnalle ja tapausta hoidetaan viranomaisten antamien ohjeiden mukaan. Tällä hetkellä ei pidetä todennäköisenä, että jätevettä olisi valunut Pikku-Kannuksen vedenottamolle päin, eikä rajoitteita vedenkäytölle ole. Tilannetta seurataan.

Alueella voi olla hajuhaittaa. Järven jäällä oleva hiihtolatu vedetään tällä kohtaa kauemmaksi rannasta.

Lisätietoja: ympäristösihteeri puh. 040 1908 652