Ajankohtaista


Avoinna - Määräaikainen tuntiopettaja

Lestijärven kunnassa Lestin koulussa on avoinna

määräaikainen päätoimisen tuntiopettajan tehtävä,

joka sisältää resurssiopettajan tehtävät ajalla 1.1. - 5.6.2021. Opetusta on vuosiluokilla 1-9, Opetustunteja on 24 vkt.

Kelpoisuusvaatimuksena on luokanopettajan kelpoisuus  Lisäksi arvos-tamme kehittämismyönteisyyttä, joustavuutta, oma-aloitteisuutta, hyviä vuorovaikutus- ja organisointitaitoja sekä rohkeutta toimia haasteellisissakin tilanteissa. 

Kelpoisuusehdot ovat opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukaiset. Kelpoisuuden osoittavat alku-peräiset tutkintotodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä. Palkkaus määräytyy kelpoisuuden ja kunnallisen OVTES:n mukaan.

Toimen täyttämisessä noudatetaan (1) kuukauden koeaikaa.

Tehtävään valitun on ennen valinnan vahvistamista, viimeistään 14 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista, esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) 3 §:n mukainen rikosrekisteriote.

Hakemukset tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen rehtori@lestijarvi.fi

Hakuaika 26.11.2020 klo 15 asti.

Määräaikaisuuden perusteena on OKM:n valtionavustus varhaiskasvatuk-sen, esi- ja perusopetuksen poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseen lukuvuodelle 2020-2021.