Ajankohtaista


Halsuan Honkakankaan ja Kanniston tuulivoimapuistojen yleiskaavojen ehdotus- vaiheen aineisto nähtäville

Halsuan Tuulivoima Oy suunnittelee Halsuan itä- ja keskiosiin tuulivoimahanketta, jossa on yhteensä enintään 49 tuulivoimalaa. Hanke jakaantuu kahteen erilliseen yleiskaava-alueeseen, Honkakankaaseen ja Kannistoon. Honkakankaan yleiskaava-alueelle sijoittuu enintään 28 tuulivoimalaa ja Kanniston yleiskaava-alueelle enintään 21 tuulivoimalaa. Puistoista toteutetaan oikeusvaikutteiset yleiskaavat, jotka laaditaan Maankäyttö- ja rakennuslain 77 a §:n mukaisina, jolloin niitä voidaan suoraan käyttää rakennusluvan myöntämisen perusteena.

 
                    Halsuan kunnanhallitus päätti 29.6.2020 § 65 asettaa Kanniston  
                    tuulivoimapuiston yleiskaavan ehdotusvaiheen aineiston MRL:n 65 §:n ja
                    MRA 19 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville 2.7.2020 – 31.8.2020 väliseksi
                    ajaksi.

Halsuan kunnanhallitus päätti 29.6.2020 § 66 asettaa Kanniston tuulivoimapuiston yleiskaavan ehdotusvaiheen aineiston MRL:n 65 §:n ja MRA 19 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville 2.7.2020 – 31.8.2020 väliseksi ajaksi.

Kaavojen ehdotusvaiheen aineistojen nähtävilläoloaikana järjestetään tiedotus- ja keskustelutilaisuus Halsuan yhtenäiskoululla (osoite Perhontie 29, 69510 Halsua) 17.8.2020 klo 18.30.


Honkakankaan ja Kanniston yleiskaavojen ehdotusvaiheen aineistot pidetään julkisesti nähtävillä koko nähtävilläoloajan (2.7.2020 – 31.8.2020) Halsuan kunnan internetsivuilla osoitteessa www.halsua.fi sekä Lestijärven kunnan internetsivuilla osoitteessa www.lestijarvi.fi/ajankohtaiset. Paperiseen kaava- aineistoon voi tutustua Halsuan kunnanvirastolla aikavälillä 3.8.2020 31.8.2020 sekä Lestijärven kun- nanvirastolla aikavälillä 27.7.2020 – 31.8.2020. Asiakirjoihin voi esittää muistutuksia nähtävilläoloai- kana. Asiakirjoja ja suunnitelmia koskevat muistutukset tulee toimittaa kirjallisesti osoitteella:

Halsuan kunta                 tai             halsua.kunta@halsua.fi               
Kauppisentie 5
69510 Halsua

                  Lisätietoja antavat:                        Kaavaa laativa konsultti:


                 
Halsuan kunta                                   FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy
                  Kauppisentie 5, 69510 Halsua          Hallituskatu 13-17D,90100 OULU

Jari Penttilä                                       Janne Tolppanen
Kunnanjohtaja                                   Arkkitehti, maankäytön suunnittelija
puh. 040 680 2202                            puh. 044 278 7307

jari.penttila@halsua.fi                       janne.tolppanen@fcg.fi

 

 

Hankkeesta vastaava:

 
                  Halsuan Tuulivoima Oy yhteistyössä OX2:n kanssa
                 
Valtakatu 34, 69100 Kannus

                  Heli Harjula
                    Hankekehitys ja luvitus
                    puh. 040 6682 304

                  heli.harjula@ox2.com


Argeologiset inventoinnit
Honkakangas - Ehdotus
Honkakangas - OAS
Kaavaselostus (iso tiedosto)
Kannisto - Ehdotus
Kannisto - OAS
Melu- ja varjostusmallinnusten selvitys (iso tiedosto)
Natura-arviointi
Luontoselvitys
Valokuvasovittet ja näkymäalueanalyysi
Vastineet luonnosvaiheen lausuntoihin
Yhteysviranomaisen YVAS-lausunnon huomioonottaminen kaavaehdotusvaiheessa
 

 

 Kaikki tiedostot näkyvät täältä