Ajankohtaista


LESTIJÄRVEN VEDESSÄ EI ÄKILLISIÄ POIKKEAVUUKSIA, AINAKAAN HUONOON SUUNTAAN

Pääsiäisen aikoihin keskusteluihin oli noussut Lestijärven rannoilta ja erityisesti joiltakin jokisuilta tehdyt ”pintamuran” havainnot. Jopa Kannuksessa Korpelan padolla oli havaittu tummaa vettä, jonka alkuperäksi oli arveltu Lestijärvi.

Lestijärven veden laatu riippuu suuresti vuosien sateisuuksista. Viime kesän poikkeuksellisen kuivuuden seurauksena järven vesi oli ELY-keskuksen vedenlaatumittausten mukaan syksyllä liki puolet kirkkaampaa kuin edellisvuonna.  Tälläkin hetkellä selkävesi on kirkkaampaa kuin kertaakaan edellisen kymmenen vuoden aikana tehdyissä mittauksissa.  Alas Lestijokeen virtaa siis hyvälaatuista vettä ja alajuoksulla havaittava tummuus on jostain muusta lähteestä peräisin.

Kuivan ja tuulisen kevään sulamisvedet näyttäisivät kuitenkin irrottaneen mukaansa jonkinlaista kuivaa pölymäistä maata, joka kelluu vettymättä veden pinnalla ja kertyy ainakin Lehtosenjokisuulla paikoin näkyviksi keoiksi saakka. Tämän pölyn lähde ei ole tiedossa. Esimerkiksi Teerineva ja viimekesien kunnostuksen kohteena ollut Tervasenjärvikin voivat antaa oman osansa, mutta mitään erityistä päästölähdettä ei ole näiltäkään valuvista vesistä voitu tarkistuksissa havaita. Todennäköisesti aine on peräisin laajoilta ja satunnaisilta alueilta turvemaiden peltojen tai ojitusalueiden viime kesän kuivattamista ojien penkoista. Seuraavat sateet ja tulvan laskeutuminen poistanevat ongelman.

Palautetta ja tietoa veden laadusta ja siihen omien havaintojen mukaan vaikuttavista asioista voi käydä antamassa kunnantalolla tai vaikka sähköpostitse osoitteeseen lestijarven.kunta@lestijarvi.fi. Kaikki kenttähavainnot ovat hyödyksi mm. erilaisia hankerahoituksia haettaessa.
 

Lisätietoja: Arto Hautala

Liite Veden väri