Ajankohtaista


Arvokkaita kivikoita inventoitu valtakunnallisesti- Lestijärveltä neljä kohdetta

Geologian tutkimuskeskus ja Suomen ympäristökeskus ovat julkaisseet selvityksen ”Manner-Suomen luonnon- ja maisemansuojelun kannalta arvokkaat kivikkokerrostumat”. Lestijärveltä kohteita on löytynyt neljä, joiden sijainti ja tiedot löytyvät oheisesta pdf-linkistä:

Lestijärven Kivikot Kartalla.

 

Koko aineistoon voi tutustua linkissä:

https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/Geologiset_muodostumat/Kivikot

 

Asiaa koskeva Ympäristöministeriön ilmoitus löytyy oheisesta linkistä:

Ympäristöministeriön Ilmoitus

 

Selvitys ei ole suojeluohjelma eikä sillä ole suoraan lakiin perustuvia oikeusvaikutuksia. Selvitystä käytetään tietopohjana ja tausta-aineistona alueidenkäytön suunnittelussa sekä sovellettaessa maa-aineslainsäännöksiä mikäli selvityksen tarkoittamille alueille haetaan maa - ainesten ottamislupia tai alueille on suunnitteilla rakentamista.