Ajankohtaista


ISO-KORTENEVAN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVAN MUUTOS

Iso-Kortenevan Töpökallion Tuulivoimapuiston osayleiskaavan

Liitteet
Selostusluonnos
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Kaavaselostus
Melu-välkevarjostus ja näkyvyysmallinnukset
Argeologinen selvitys