Ajankohtaista


TOHOLAMPI-LESTIJÄRVEN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVAN EHDOTUSVAIHEEN KUULEMINEN

Toholampi-Lestijärven tuulivoima-alueen osayleiskaavan kaavaehdotusmate-riaali pidetään nähtävillä Maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n ja -asetuksen 19 §:n mukaisesti 30.1.-28.2.2017 välisenä aikana Lestijärven kunnantalolla, osoitteessa Lestintie 39, 69440 LESTIJÄRVI. Kaava-aineistoon voi tutustua myös www.lestijarvi.fi – sivuilla.

Toholampi-Lestijärven tuulipuisto sijoittuu Toholammin ja Lestijärven kuntien alueelle. Lestijärven kunnan puoleinen osayleiskaava-alue (n. 9 km2) sijaitsee Lestijärven kuntakeskuksen pohjoispuolella ulottuen pohjoisimmilta osiltaan

Toholammin kunnanrajaan. Lestijärven kunnan puoleiselle suunnittelualueelle on tavoitteena toteuttaa 9 tuulivoimalaa ja kokonaissuunnittelualueelle (Toholampi ja Lestijärvi) yhteensä 50 voimalaa.

Maankäyttö- ja rakennuslain 77 a §:n perusteella osayleiskaavan saatua lainvoiman kunta voi myöntää suoraan rakennusluvan kaavan mukaisille tuulivoimaloille.

Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus antaa muistutus kaavaehdotuksesta. Muistutukset ehdotuksesta on toimitettava kirjallisesti kaavan nähtävillä oloaikana Lestijärven kunnanhallitukselle 28.2.2017 klo 15.00 mennessä osoitteella Lestijärven kunta, Kunnanhallitus, Lestintie 39, 69440 LESTIJÄRVI

 

Lestijärvellä 27.1.2017

 

Lestijärven kunnanhallitus
Kaavakartta

Kaavaselostus (iso tiedosto, 34 Mt)

Kaavaluonnosmateriaali