Ajankohtaista


KUNTAVAALIT 2017

Sunnuntaina 9.4.2017 toimitettavien kuntavaalien johdosta ilmoitetaan seuraavaa:

Mikäli äänioikeutetulla ei ole äänestyksessä tarvittavaa henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, poliisi myöntää hänelle maksutta väliaikaisen henkilökortin kuntavaaleissa äänestämistä varten. Henkilökorttia varten äänioikeutetun tulee hankkia passivalokuva, joka annetaan poliisilaitoksella henkilökorttia haettaessa.

Valtuutettujen lukumäärä

Kunnallisvaaleissa valitaan Lestijärven kuntaan 15 valtuutettua 01.06.2017 alkavaksi nelivuotiskaudeksi.

Valitsijayhdistyksen perustajajäsenten vähimmäismäärä

Lestijärven kunnassa vähintään kolme äänioikeutettua kuntalaista voi perustaa valitsijayhdistyksen, jolla on oikeus asettaa ehdokas valtuutetuksi ja saada nimensä julkaistuksi ehdokaslistojen yhdistel-mässä.

 

Asiakirjojen toimittaminen keskusvaalilautakunnalle

Hakemukset puolueen ja valitsijayhdistyksen ehdokaslistan julkaisemisesta sekä ilmoitukset vaaliliitosta tai yhteislistasta on toimitettava keskusvaalilautakunnalle viimeistään helmikuun 28. päivänä ennen kello 16.00. Asiakirjat vastaanottaa keskusvaalilautakunnan sihteeri Jarmo Kanninen. Postiosoite on Lestintie 39, 69440 Lestijärvi. Puhelinnumero on 06-8889111. Myös muut vaalilain tarkoittamat keskusvaalilautakunnalle tarkoitetut asiakirjat on jätettävä em. henkilölle samaan paikkaan.

Ennakkoäänestys

Ennakkoäänestys toimitetaan 29.3.-4.4.2017 seuraavassa paikassa:

Lestijärven kunnanvirasto, Lestintie 39, 69440 LESTIJÄRVI, avoinna ma-pe klo 09.00-15.30, la-su klo 10.00-16.00. Ennakkoäänestys-paikkaan pääsee pyörätuolilla.

Kotiäänestys

Kotiäänestys toimitetaan 29.3.-4.4.2017. Kotona äänestämään on oikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua ja toimia on vaikean vamman tai pitkäaikaisen sairauden vuoksi siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse ennakkoäänestys- eikä äänestyspaikalle ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Kotiäänestykseen oikeutetun henkilön omaishoitaja voi äänestää kotiäänestyksessä samalla kertaa kuin hoidettava (Laki vaalilain muuttamisesta 431/2010). Omaishoitaja saa äänestää kotiäänestyksen yhteydessä, jos seuraavat edellytykset täyttyvät: omaishoitaja on tehnyt kunnan (Soite) kanssa omaishoitosopimuksen, asuu samassa taloudessa kuin hoidettavansa ja on äänioikeutettu samassa kunnassa kuin hän. Kotiäänestykseen ilmoittaudutaan joko puhelimitse tai kirjallisesti keskusvaalilautakunnan sihteeri Jarmo Kanniselle tai kirjanpitäjä Seija Ringelle, osoite Lestintie 39, 69440 LESTIJÄRVI, puhelin 06-8889111, viimeistään tiistaina 28.3.2017 ennen kello 16.00. 

Vaalitoimitus

Vaalitoimitus on 9.4.2017 klo 9.00-20.00 seuraavasti: 

Äänestysalue                    Lestijärvi                                                 Äänestyspaikka                   Kunnanvirasto

 

Lestijärvellä 25.1.2017

LESTIJÄRVEN KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA