Ajankohtaista


KUULUTUS ympäristölupapäätöksestä tehdystä valituksesta

Lestijärven kunnan teknisen lautakunnan 21.9.2016 ympäristölupapäätöksestä on tehty valitus Vaasan hallinto-oikeuteen.

Valitus ja valituksenalainen päätös ovat nähtävissä Lestijärven kunnan teknisessä toimistossa ajalla 10.11.-24.11.2016. Asianosaisille varataan mahdollisuus antaa kirjallinen vastine valitukseen. Vastine, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, tulee lähettää 24.11.2016 mennessä osoitteella:

Lestijärven kunta / tekninen toimisto
Lestintie 39, 69440 Lestijärvi

Lisätietoja: Arto Hautala puh. 050 3513208


Katso: Kuulutus