Ajankohtaista


KUULUTUS - ranta-asemakaavan muutos/laajennusehdotus

Lestijärven ranta-asemakaavan muutos/laajennusehdotus pidetään maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n ja maankäyttö- rakennuslain 65 §:n mukaisesti uudelleen julkisesti nähtävillä Lestijärven kunnanvirastolla 30 päivän ajan ajalla 25.5.-23.06.2016.

Muutokset koskevat Lestijärven ranta-asemakaavan tilaa Vehkala 4:30 ja laajennus tilaa Lahti 5:84.

Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta. Muistutus on toimitettava kunnalle ennen nähtävilläoloajan päättymistä osoitteeseen: Lestijärven kunnanhallitus, Lestintie 39, 69440 Lestijärvi.

 

Lestijärvi 24.05.2016

KunnanhallitusKaavaselostus
Kaavakartta