Ajankohtaista


KUULUTUS vireillä olevasta ympäristölupakäsittelystä

Ritva Saari / Ravintola Parila hakee ympäristönsuojelulain 39 §:n mukaista lupaa ravintolan ulkolavalla tai terassilla tapahtuvalle yhtyeiden esiintymiselle. Ravintola sijaitsee Lestijärven kirkonkylällä osoitteessa Lestintie 53, 69440 Lestijärvi ja kiinteistöllä 421-401-21-20

Hakemuksen mukaan ulkona tapahtuvaa soitantaa ja laulantaa järjestettäisiin vuosittain juhannuksena ja muikkumarkkinoiden aikana kello 1.30 saakka sekä enintään kolmena muuna kesäkauden iltana kello 1.00 saakka. Hakemus koskee siis enintään viittä vuotuista tapahtumailtaa. Ravintolalla on ollut kyseistä toimintaa aiempinakin vuosina ja lupaa haetaan toiminnan vastaavaan jatkamiseen. 

Luvan hakemisen perusteena on ympäristönsuojelulain 27 § kohta 3. Sen mukaan lupa on oltava toimintaan, josta saattaa ympäristössä aiheutua eräistä naapuruussuhteista annetun lain (26/1920) 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. Hakemus koskee vain ulkona tapahtuvan soitannan naapureille mahdollisesti aiheuttamaa melurasitusta. Sisätiloissa tapahtuvaa soittamista ja ravintolatoimintaa ei säädellä ympäristöluvalla. Yhtyeiden soitannan arvioidaan aiheuttavan 90 dB (desibelin) melun välittömästi soittolavan edessä. Äänen arvioidaan vaimenevan lähimpien asuinrakennusten etäisyydellä 55–60 dB:iin.

Asiaa koskeva hakemus, joka sisältää toiminnan kuvauksen ja asemapiirroksen sekä arvion hankkeen mahdollisista ympäristöhaitoista, on nähtävissä Lestijärven kunnan teknisessä toimistossa ajalla 12.5. – 10.6.2016. Niille, joiden asiaa tai etua hanke saattaa koskea, varataan mahdollisuus tehdä asiassa kirjallinen muistutus. Myös muilla henkilöillä tai tahoilla on oikeus ilmaista hakemuksesta mielipiteensä.

Muistutukset ja mielipiteet tulee lähettää 10.6.2016 mennessä osoitteeseen:

Lestijärven kunta
Tekninen toimisto

Lestintie 39, 69440 Lestijärvi

Lisätietoja antaa: Arto Hautala (Lestijärven kunta, ympäristöasiat, p. 0503513208)

Lestijärvellä 9.5.2016                        Tekninen lautakunta