Ajankohtaista


KUULUTUS - Lestijärven ranta-asemakaavan muuttaminen / laajennus

Lestijärven ranta-asemakaavan muuttaminen tilan Vehkala 4:30  osalta siten, että mahdollistetaan uusien luontoarvoja kunnioittavien loma-asuntojen rakennuspaikkoja ja tilan Lahti 5:84 osalta  haetaan kaavan laajentamista siten, että huonosti rakentamiseen sopiva rakennuspaikka siirretään metsäkangaspohjalle.

Lestijärven ranta-asemakaavan laajennus koskien tilaa Jokela 11:126. Laajennuksella mahdollistetaan uusien luontoarvoja kunnioittavien loma-asuntojen rakennuspaikkoja.

Asemakaavaluonnokset pidetään MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti nähtävillä mielipiteen esittämistä varten Lestijärven kunnanvirastolla 14 päivän ajan ajalla 4.-18.4.2016.

Kunnanvirastossa esillä olevien luonnosten pohjalta voi mielipiteensä lausua kaikki, joita asia koskee. Mielipiteet osoitetaan kunnanhalli-tukselle (Lestintie 39, 69440 Lestijärvi). Lisätietoja antavat rakennus-tarkastaja Teemu Jussinmäki, p. 0440668702, teemu.jussinmaki@lestijarvi.fi ja kaavan laatija Esa Säkkinen puh. 06-885811, arkkitehti@kase.fi


Lestijärvi 01.04.2016

  Kunnanhallitus


ASEMAKAAVALUONNOKSET
Vehkala
*
Kaavaluonnos
* Kaavaselostus
* OAS (osallistumis-ja arviointisuunnitelma)

Jokela
* Kaavaluonnos
* Kaavaselostus
* Rakennettavuusselvitys
* OAS (osallistumis-ja arviointisuunnitelma)