Ajankohtaista


Lausunto ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta

Yhteysviranomaisen lausunto Halsuan tuulivoimapuistohankkeen ympärisövaikutusten arviointiohjelmasta.

Lausunto on nähtävilla www.ymparisto.fi/halsuatuuliYVA


ETELÄ-POHJANMAAN ELINKEINO-,LIIKENNE- JA  YMPÄRISTÖKESKUS